Urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na: kursy i specjalizacje! No to na co? Ministerstwo wyjaśnia...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


Urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na: kursy i specjalizacje!

No to na co? Ministerstwo wyjaśnia...

W dniu 13 grudnia 2018 roku opublikowano projekt ustawy wprowadzajacej urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych: 

USTAWA
z dnia ……………………………………
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 potwierdza podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Tyle projekt ustawy.

Prosze zwrócić uwagę na zapis: "w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1".

Co to za szkolenia? 

Odpowiedź daje nam art. 66 ust. 1 przedmiotowej ustawy, który cytuję poniżej:

Art. 66. 1. Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:
1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”;
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.
2. Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Wniosek: pielęgniarka lub położna nie będzie mogła wykorzystać 6 dniowego urlopu szkoleniowego na szkolenia: kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz szkolenie specjalistyczne. 

Teraz nasuwa się pytanie: Jeśli 6 dniowego urlopu szkoleniowego nie będzie można wykorzystać na szkolenia: kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz szkolenie specjalistyczne, to w jakich formach dokształcania będzie można wykorzystać urlop szkoleniowy?

Odpowiedź można znaleźć w uzasadnieniu do ustawy. Czytamy w nim:

"W praktyce występują sytuacje, gdzie pielęgniarki i położne, które zamierzają wziąć udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, (np. w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych) w ramach stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, wykorzystują własny urlop wypoczynkowy w powyższym celu". 

Wniosek: 6 dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarce lub położnej będzie przysługiwał nie na kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz szkolenie specjalistyczne, tylko na "szkolenia, konferencje i kursy naukowe". 

Mariusz Mielcarek  

Zobacz więcej w aktualnościach: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych


Dołącz do naszej grupy, która liczy już ponad 5 tys. osób!
Niech powrócą wspomnienia...
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kliknięcie tutaj...


Zobacz INFORMATORY:

  

Komentarze użytkowników

#1  2018.12.14 10:41:52 ~Go

Czyli kpin MZ z pielegniarek ciąg dalszy.Wcześniej wyższa stawka sekretarki medycznej niż pielęgniarki z wyksztalceniem wyższym. Niezła promocja zawodu.Przecież najczęściej korzysta się z kursów wymienionych w ustawie,a nie z konferencji.

#2  2018.12.14 11:23:27 ~Do 1

Bzdura ile masz kursów? Ja uważam, że bardzo dobrze, bo częściej pielęgniarki z tego skorzystają idąc na szkolenia czy konferencje niż na kursy (bo ile można robić kursów 1-3-5 i koniec) a na konferencje częściej by się poszło jak będzie jeszcze za to zapłacone.

#3  2018.12.14 12:28:39 ~Go

Do 2-Nie bzdura,tylko moja subiektywna ocena.Kursów trochę mam,ale nie wszystkie.Zresztą, samych kwalifikacyjnych jest sporo,nie mówiąc już o pozostałych. A dużej części konferencji nie oceniam wysoko (jako bierna uczestniczka),ale może miałam pecha.Za to jedzenie było dobre.

#4  2018.12.14 12:58:03 ~omcmgr

Po analizie najnowszych porozumień i aktów prawnych dotyczących służby zdrowia jedna myśl mi chodzi po głowie, którą tak streszczę: "Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze? ". I Panie też.

#5  2018.12.14 16:56:27 ~Zaintereso

Kolejny bubel prawny. Mamy się kształcić i robić kursy, żeby spełnić pewne wymagania ( kurs przetaczania krwi, ekg, rko) nadal bez urlopu. Mało tego kosztem swojego czasu wolnego, odpoczynku, rodzin, finansów i zmęczenia po nocnych dyżurach. Na niektóre przydatne dodatkowe konferencje typu resuscytacja , hipotermia, czy z zakresu intensywnej terapii, lub kardiologii należy się zapisać z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym. Dodatkowo nie wiemy czy pracodawca wyrazi zgodę na wybranie takiego urlopu w podanym terminie z powodu braku obsady dyżurowej.

#6  2018.12.14 17:34:14 ~dypl piel

Czy jest sformułowana norma prawna, wskazująca kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu?

#7  2018.12.14 17:34:14 ~dypl piel

Czy jest sformułowana norma prawna, wskazująca kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu?

#8  2018.12.14 18:12:10 ~Do#7

Kodeks pracy art. 164 §2 Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

#9  2018.12.15 17:54:08 ~Do 2

Popieram. To będzie motywacja, żeby wziąć udzial w takim jednodniowym szkoleniu, nie kosztem własnego urlopu. Czasem warto posłuchać czegoś nowego. A nam ciągle źle

#10  2018.12.15 18:33:42 ~Go

Do 9 - jak ktoś ma szanse na uzyskanie takiego urlopu,to pewnie skorzysta z konferencji. Ciekawe jaki procent. Osobiście uważam, że bardziej przydalby się na kursy,które musimy mieć na danym stanowisku pracy,bo czesto nie ma na nie delegacji,choć pracodawca kieruje.

#11  2018.12.16 13:55:38 ~Do 10

Dużo osob jest bardzo wyrywnych w dążeniu do kształcenia. Można przecież złożyć podanie do dyrekcji o zgodę. U mnie w pracy na krwiodawstwo jest oddelegowanie ,a pracodawca sam pilnuje kiedy cię wysłać. Przy drugim podaniu o zgodę na kształcenia po prostu muszą ją dać. Tak mamy w regulaminie pracy. Niech związki powalczą o regulamin.

#12  2018.12.17 05:38:34 ~Do#11

Pielęgniarskie związki zawodowe i działania na korzyść ogółu pielęgniarek to niestety czynniki przeciwstawne.

#13  2018.12.20 09:45:08 ~Piel

Kpina z zawodu pielęgniarek- sekretarka medyczna zarabia więcej od pielęgniarki po licencjacie czyli wyższym wykształceniu którego ministerstwo nie umie uznać.A tu urlop szkoleniowy którego nie można wykorzystać na kursy tylko na konferencje które nic nie dają śmiech.

#14  2018.12.30 17:54:41 ~Anna

Mam wrażenie, że to wszystko po to żeby udawać, że się coś robi. Łaska mi wielka, urlop płatny powinien się należeć na wszelkie formy kształcenia. Jak się ustawicznie kształcić bez takiej pomocy. Czemu nie ma urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek. Od roku słyszy się o strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, a wszystko odbywa się w ślimaczym tempie, wbrew potrzebom pielęgniarek. W styczniu na grafiku nadal jesteśmy w okrojonej formie, bo przepisy przejściowe itd. Wielki badziew od lat, niestety. Pozdrawiam koleżanki po fachu.

#15  2019.03.19 16:20:30 ~Beata

Kolejna bzdura,niejasno w dodatku sformułowana.Zawod pielegniarki nigdy nie doczeka się nalezytego prestriżu i szacunku.

Dodaj komentarz