Logika ministra zdrowia - urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


Logika ministra zdrowia - urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego!

W dniu 13 grudnia 2018 roku opublikowano projekt ustawy wprowadzajacej urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych:

Zobacz także: Widzimisię dyrektora będzie decydowało o przyznaniu pielęgniarce urlopu szkoleniowego.

USTAWA
z dnia ……………………………………
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 potwierdza podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Tyle projekt ustawy.

Prosze zwrócić uwagę na zapis: "w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1".

Co to za szkolenia? 

Odpowiedź daje nam art. 66 ust. 1 przedmiotowej ustawy, który cytuję poniżej:

Art. 66. 1. Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:
1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”;
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.
2. Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Wniosek: pielęgniarka lub położna nie będzie mogła wykorzystać 6 dniowego urlopu szkoleniowego na szkolenia: kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz szkolenie specjalistyczne.

Zobacz także: Widzimisię dyrektora będzie decydowało o przyznaniu pielęgniarce urlopu szkoleniowego.

Mariusz Mielcarek  

Zobacz więcej w aktualnościach: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych


 


Zapoznaj się z ofertą Sklepu Pielęgniarek i Położnych


 

Komentarze użytkowników

#1  2018.12.20 19:59:35 ~Wojtek

Ale oburzenie nie odbiera autorowi zdolności myślenia? Chodzi o to, że na formy kształcenia wymienione w 66.1 przysługują inne formy urlopowania /delegacji. A to ma być dodatkowe kilka dni ba zjazdy /kongresy naukowe. Dokładnie tak jak wprowadzono lekarzom. Czyli bonus.

#2  2018.12.21 07:04:00 ~Piel

Też wydaje mi się że to gównoburza. Tak jak wcześniejsze a nie sprostowane , ZADNA PIELĘGNIARKA NIE DOSTANIE 1100".

#3  2018.12.21 09:05:46 ~Piel

Czyli jak to ma być? Skoro studiuję pielęgniarstwo bez pozwolenia dyrektora to będzie mi przysługiwał urlop czy nie ?

#4  2018.12.21 11:10:19 ~Do#3

Nie.

#5  2018.12.21 21:21:15 ~do 3

Jeżeli studiujesz pielęgniarstwo to jeszcze nie jesteś pielęgniarką , chyba że studia II stopnia. Ale w żadnym z w/w kryteriów urlop Ci nie przysługuje. Chyba, że są wewnętrzne zarządzenia, co do wydawania urlopu szkoleniowego dla pracowników. Sprawdź, niekiedy warto. Skoro innym grupom zawodowym przysługują, to może i Tobie też. Pozdrawiam!

Dodaj komentarz