Pielęgniarki oceniły rok pracy ministra zdrowia.

Pielęgniarki 2019.