Przewodnicząca związku pielęgniarek powiedziała... Pielęgniarki skomentowały. Padają mocne słowa!

Działalność związku pielęgniarek.


Przewodnicząca związku pielęgniarek powiedziała...

Pielęgniarki skomentowały. Padają mocne słowa!