Pielęgniarki komentują 7% podwyżkę opłat na izbę pielęgniarską.

Działalność samorządu pip.