Wypowiedź prezes izby pielęgniarek. Po tej konferencji prasowej izba pip powinna zmienić nazwę na prorządowy samorząd zawodowy!

Działalność samorządu izby pip.


Wypowiedź prezes izby pielęgniarek.
Po tej konferencji prasowej izba pip powinna zmienić
nazwę na
prorządowy samorząd zawodowy!