Ten przywilej pielęgniarek dyskryminuje inne zawody...

Pielęgniarstwo 2019


TEN PRZYWILEJ PIELĘGNIAREK

DYSKRYMINUJE INNE ZAWODY...

Opinia ZP BCC do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzającej 6-dniowy urlop szkoleniowy

 Uwagi do dodawanego art. 61a ust. 1:
 
1. Pomimo przysługującego za zgodą pracodawcy urlopu szkoleniowego, nieobecność personelu w określonym w projekcie wymiarze czasowym (1 do 6 dni) będzie powodowała określone skutki finansowe na skutek płatnego urlopu szkoleniowego oraz skutki kadrowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę normy zatrudnienia. Może dochodzić do ograniczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, a nawet do czasowego zamykania gabinetów czy zmniejszenia liczby łóżek szpitalnych. Będzie to szczególnie odczuwalne w mniejszych podmiotach, gdzie duży problem stanowi zabezpieczenie godzin na czas dodatkowych dni urlopu szkoleniowego. Należy też zwrócić uwagę, że część szkoleń jest kilkudniowa, co jeszcze bardziej będzie dezorganizowało prace w zespole.
 
2. Jest to kolejna regulacja z korzyścią dla pielęgniarek, która tym razem zdaniem projektodawcy ma wpłynąć na wzrost zainteresowania podjęciem przez nie pracy oraz poprawę warunków ich pracy. Pomijane niestety ponownie są inne grupy zawodowe, które nie mają takiego przywileju. To kolejny przykład tworzenia nierówności społecznej w podmiotach, podobnie jak w przypadku wprowadzonych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu osób wykonujących zawody medyczne. 6 dni urlopu szkoleniowego tylko dla pielęgniarek i położnych stanowi ogromną dyskryminację dla pozostałego personelu medycznego.
 
3. Wydaje się, że lepszą propozycją było by udzielanie urlopu szkoleniowego jedynie w tych jednostkach, gdzie Dyrektor lub Naczelna Pielęgniarka notorycznie odmawia zgody na udział w szkoleniach podległemu personelowi. W tym celu należało by wykorzystać stanowisko Izb Pielęgniarskich, a nie ustawowo narzucać wolne dni.

17 grudnia 2018 roku