Pielęgniarka - pokażą atrakcyjność tego zawodu.

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

Violetta Porowska, wicewojewoda opolski
źródło: opole.uw.gov.pl


PIELĘGNIARKA - POKAŻĄ ATRAKCYJNOŚĆ TEGO ZAWODU

Prowadzenie kampanii w mediach ukazującej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów W ramach realizacji Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce Ministerstwo Zdrowia planuje przeprowadzenie kampanii społecznej, której celem będzie:

1. poinformowanie społeczeństwa, dlaczego warto zostać pielęgniarką lub położną,
2. pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki lub położnej,
3. promocja Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki/Położnej,
4. przedstawienie pielęgniarki/położnej jako profesjonalistki wykształconej na poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania, pracy lub nauki,
5. zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. samodzielne zlecanie i kontynuowanie leków oraz wyrobów medycznych, kierowanie na badania diagnostyczne),
6. wzmocnienie prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej,
7. zachęcenie młodych obywateli do wybrania zawodów pielęgniarki i położnej, 
8. przedstawienie informacji o działaniach Ministerstwa Zdrowia podejmowanych w ramach Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Kampania powinna mieć zasięg ogólnopolski.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. – cyklicznie w miarę potrzeb do 2021 r. z możliwością kontynuacji w latach kolejnych.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPIP, OZZPiP, PTP, PTPoł, podmiotami leczniczymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

źródło: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce


Natomiast Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w dniu 14 lutego poinformowała o przewidzianych nakładach finansowych, które zostaną przeznaczone na promocję zawodów pielęgniarki i położnej:

"Celem kampanii będzie również poinformowanie społeczeństwa dlaczego warto zostać pielęgniarką. Zaprezentowana zostanie nowoczesna forma kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, atrakcyjność wykonywania zawodu, samodzielność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Kwota przeznaczona na promocję zawodu pielęgniarki/położnej w ramach ww. projektu wynosi obecnie 728.711,24 zł".

Wybrał: Mariusz Mielcarek