Pielęgniarki - najpierw określenie kwalifikacji, potem nowa siatka płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.PIELĘGNIARKI - NAJPIERW OKREŚLENIE KWALIFIKACJI,

POTEM NOWA SIATKA PŁAC.  

Warto zwrócić uwagę na kierunek zmian, w kwestii polityki wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, które zapowiada ministerstwo zdrowia. Plan jest taki! Planowane są zmiany w zakresie przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Jak to rozporządzenie zostanie zmienione, to następnie tymi regulacjami zostaną objęte wszystkie podmioty lecznicze, które są finansowane z środków publicznych (czyli także szpitale spółki). Kolejnym etapem będzie stworzenie nowej siatki płac, na podstawie określonych wymogów kwalifikacyjnych. 

Poniżej publikuję fragmenty dwóch notatek, które potwierdzają powyższe stwierdzenia.

Mariusz Mielcarek 

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

(...)

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną informację na temat wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Dotyczyła ona skutków wdrożenia postulatu odmrożenia „kwoty bazowej” w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Omówiono również planowane zmiany w zakresie przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

źródło: dialog.gov - 6 marca 2019 roku

Komunikat po spotkaniu Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia Sekretariat Ochrony Zdrowia domaga się zmian w ustawie „podwyżkowej”

(...)

Rozpoczęte zostały prace nad zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zmiana ma na celu aktualizację spisu i uwzględnienie nowych zawodów w medycynie a także zweryfikowanie niezbędnych kwalifikacji do ich wykonywania.

Zmiana ww rozporządzenia pomocna będzie przy nowelizacji taryfikatora, który jest załącznikiem do ustawy o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia w podmiotach działalności leczniczej. 

źródło informacji: strona internetowa Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia - opublikowano 6 lutego 2019 roku 

O sprawie będziemy informować na bieżąco na Portalu.