Pielęgniarki - co z 1100 zł do podstawy po 1 września 2019 roku?

Pielęgniarkom źle wypłacają 1100 do podstawy.


PIELĘGNIARKI - CO Z 1100 ZŁ DO PODSTAWY

PO 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU?

W dniu 20 listopada 2018 roku, prorządowy związek zawodowy pielęgniarek (OZZPiP) przesłał do ministra zdrowa następujące pytanie: 

Podnoszenie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych tylko na czas określony i niepewność świadczeniodawców co do możliwości podniesienia wynagrodzeń zasadniczych ponad kwotę 1.100 zł jeżeli indywidualnie przekazane przez NFZ środki na podstawie OWU na to wystarczą.

Część świadczeniodawców, którzy otrzymali aneksy do kontraktów na podstawie OWU z terminem do 31.12.2018 r. odmawia realizacji § 4a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628). Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis zapewnia pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki i położnej. Świadczeniodawcy obawiają się zaniechania przez NFZ finansowania wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych po 31.08.2018 r. stąd też wymuszają zawieranie aneksów podnoszących wynagrodzenia zasadnicze tylko na okres zamknięty do 31.12.2018 r. Proszę w tej kwestii w sposób jednoznaczny wyjaśnić świadczeniodawcom, że nie istnieją żadne obawy ani zagrożenia zaprzestania finansowania przez NFZ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych po 31.12.2018 r., ale także i po 31.08.2019 r. (będzie zapewniona kontynuacja utrzymania dokonanego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, z tym,że nie będzie obowiązku zgłaszania imiennych list pielęgniarek i położnych, a w to miejsce dodatkowe środki zostaną przekazane do świadczeniodawców na podstawie współczynników korygujących określonych przez Prezesa NFZ na podstawie OWU). Ponadto proszę o przekazanie informacji, że świadczeniodawcy mają prawo przekazać na wzrost wynagrodzeń całość środków jakie otrzymają na podstawie OWU. Jeżeli indywidualnie u danego świadczeniodawcy środki te wystarczą na dokonanie wyższego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę niż minimalny gwarantowany w § 4a rozporządzenia to mogą to zrobić bez żadnego zagrożenia ze strony NFZ w zakresie żądania zwrotu tych środków w przyszłości.

Czytaj dalej poniżej...

W dniu 5 marca 2019 roku minister zdrowia odpowiedział:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r.”, wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2016-2018 poprzedzony był każdorazowo ustaleniem liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych.

Natomiast w celu zapewnienia ciągłości podwyżek po dniu 31 sierpnia 2019 r. doprecyzowano zasady ustalenia współczynnika korygującego, za pomocą którego od dnia 1 września 2019 r. będą ustalane kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Współczynnik ten będzie ustalany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kolejnych latach, w sposób gwarantujący środki na wpłatę podwyżek wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Stosowne zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1682), zwany dalej „rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r.”.

Zgodnie z § 16 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 201 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi współczynniki korygujące dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Prezes NFZ określając współczynniki korygujące uwzględnia wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwoty średniego miesięcznego wzrostu wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej w wysokości 1600 zł brutto brutto (tj. 4x400 zł), a w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1200 zł brutto (od dnia 1 lipca 2019 r.). Powyższy obowiązek nałożony na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika z końcowego brzmienia § 16 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1682). („(…), w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 3 i § 4a tego rozporządzenia.”). Dokumenty potwierdzające przeznaczenie środków wynikających z ustalenia współczynników korygujących na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych ustali Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oznacza to, że współczynniki korygujące będą uwzględniały kwoty przekazane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., a kwoty uzyskane przez świadczeniodawców w wyniku wprowadzenia tych współczynników zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 31 sierpnia 2019 r.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym w ww. rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Wskazane mechanizmy będą dotyczyły także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

W związku z powyższym, obawy świadczeniodawców w zakresie braku regulacji dotyczących dalszego finansowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych są nieuzasadnione, ponieważ nie istnieją żadne zagrożenia dotyczące zaprzestania finansowania przez Narodowego Funduszu Zdrowia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po dniu 31 sierpnia 2019 r., ale także po dniu 31 grudnia 2019 r.

źródło: korepondencja ministra zdrowia z prorządowym związkiem zawodowym pielęgniarek (OZZPiP)

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 

Komentarze użytkowników

#1  2019.04.01 15:24:36 ~L

I ciągły strach.bo zabiorą, nie dadzą.kończyć kursy specjalizacje może dadzą więcej.ciągła niepewność.

#2  2019.04.01 15:35:02 ~?

Jak wygląda opieka medyczna w tym kraju? jedna pielęgniarka ma pod opieką 40 pacjentów, jeden lekarz na dyżurze na 3 oddziałach jednocześnie? minimalne normy zatrudnienia czyli zapewnienie minimum opieki. co to ma być?

#3  2019.04.01 17:45:14 ~Ale że co?

Zabiorą to co dali?

#4  2019.04.01 19:53:34 ~Iza

Tak to się postępuje tylko z pielęgniarkami śmiechu to wszystko warte.

#5  2019.04.01 20:26:46 ~Plg

Nie wiecie co się dzieje w oddziałach.Lepiej nie pisać.

#6  2019.04.01 21:02:47 ~Krosno

Jakkie 1100? 700zl i nic wiecej.

#7  2019.04.01 23:24:39 ~Gdańsk

Dostaliśmy 1100 do podstawy. Bez oszukaństwa.

#8  2019.04.02 07:44:46 ~Bydgoszcz

Od stycznia 2019 zostały zabrane dotychczasowe dodatki 800 zł dla ratowników medycznych pracujących na oddziałach psychiatrycznych! Po cichu i bez uzasadnienia. Nic nie jest pewne

#9  2019.04.02 08:13:36 ~Jan

A co ratownik medyczny robi na oddziale psychiatrycznym?

#10  2019.04.02 10:35:07 ~Dejzi

I znowu podwyzka ? Za co ? Za spanie na nocnych dgzurach ?

#11  2019.04.02 10:37:33 ~Kama

A co z pacjentami ? Co z nimi ? Na nic kasy nie ma czekamy w kolejkach czekamy na badania na konsultacje i na pomoc na Sor i . Jak to sie konczy dla nas ? A tu znowu pielegniarki . Zygac sie chce.

#12  2019.04.02 10:53:07 ~Nikt

Jeszcze nie tak dawno ywazano ze bez pielegniarek szpitale moga ustniec.a teraz cos sie zmienilo?

#13  2019.04.02 11:52:40 ~Smutna

W kieleckim szpitalu przy ul Prostej 30 nadal nie jest włączone do podstawy 1100zł. . i co związki boją się poznać słowem

#14  2019.04.02 12:26:33 ~Piel

Do Smutna # Jak to nie jest włączone 1100 zł do pensji zasadniczej. ? A jakie są u was orientacyjne podstawy brutto. ?

#15  2019.04.02 12:36:57 ~Piel

Do Smutna # Przecież macie związki zawodowe. One powinny o to zabiegać. Może macie włączone 1100 zł do podstawy. A nawet nie wiesz o tym. ?

#16  2019.04.02 13:24:50 ~Plg

Suwałki-włączone 1100 do podstawy.3200 z groszami zasadnicze.Nie wiem jak w innych szpitalach.

#17  2019.04.02 13:26:59 ~Plg

Do księżniczki Dejzi.Przyjdź na taką nockę- płucny.Będziesz miała zapewnione spańsko z wieloma atrakcjami.

#18  2019.04.02 20:53:01 ~Kk

1/3 pielegniarek wogole nie dostała nic naslijcie kontrolę w przychodniach i szpitalach.bo to jest wielkie oszustwo ja do dziś nic nie dostałam

#19  2019.04.03 17:37:59 ~piel

Proponowała bym pozew do sądu jak to było w przypadku 203.

#20  2019.04.05 23:00:16 ~Lech

Miłe Panie, jeżeli Pani Szydło proponuje rozwiązanie systemowe nauczycielom i wzrost ich wynagrodzeń do 8100,00 w 2023 ! to na co Wy czekacie ? Domagajcie się wzrostu Waszych poborów do 2023 do poziomu min. 12.300,00. Bądźmy szczerzy, PiS nie dał Wam nic, żadnej podwyżki, PiS jedynie roluje środkami PO/Zembali. Od PiS-u nie dostałyście nic - null - zero ! Wszyscy dostali oprócz Was ! Trzymam za Was kciuki - zbierzcie się a napewno coś ugracie, chociaż z pięć stówek - należy Wam się jak mało komu. Znam Wasz zawód i nie zazdroszczę Wam - 40 godzin na etacie, nocki, święta, duża odpowiedzialność, upierdliwi pacjenci i ich rodziny, w ryj papierkowej roboty, skanery, liczenie pigułek, inwentaryzacje etc. Jeżeli Pani Szydło oferuje takie środki belfom-nierobom, którzy niby to są przepracowani i zestresowani ! sic. ale jaja, zestresowani ! To co Wy macie powiedzieć ? Stres to powinno być wasze drugie imię a przepracowana to drugie lub trzecie nazwisko ! Sorry, pomyłka - jeżeli belfrom Szydłowa oferuje za pensum 24 godziny lekcyjne (nie zegarowe) 8100,00 to Wy domagajcie się 16200,00. Miłe Panie, ja nie robię sobie z Was żartów, Żarty to sobie robi z Was PiS, znowu Was odstawiło na boczny tor - nic nie dali, a mówią, że dali ! Dobre, prawda ? Trzymam za Was kciuki - walczcie, mamy rok wyborczy.

#21  2019.04.07 12:35:21 ~do 20

Wszystkie rządy odstawiali nas na boczny tor od kiedy pamiętam i dlatego jest jak jest . To nie wina Pis że zaniedbania sięgają kilkudziesięciu lat do tyłu , lekceważący stosunek do ochrony zdrowia przez wszystkie kolejne rządy przynosi efekty . Tylko przed wyborami czasami ktoś sobie o nas przypomni ale kończy się na obietnicach . Jeśli nie są spełnione normy zatrudnienia i jedna pielęgniarka pracuje za 3 to chyba jasne ze powinna zarabiać 3 razy więcej .

#22  2019.05.30 12:43:07 ~Pielęg. A

Pracuję w POZ-cie jako pielęgniarka praktyki, zajmuję się wszystkim bo jestem tylko jedna w przychodni a druga piel. jest w środowisku Nie otrzymałam podwyżki 4x400 bo jak słyszę; to dla środowiskowej, następne 1100 to dla środowiskowej . Pisałam do swoich izb ,odpowiedż; należy się pani też ,pisałam do izb w Warszawie odp .należy się .Pisałam do NFZ już półtora roku minęło odpowiedzi do dziś nie mam . Co z tego że izby wszystkie odpisały że się należy .Sama zaczęłam wojnę toczyć z moją pracodawczynią ,wypłaciła po kilku miesiącach po kilka złoty w ratach i do dziś nie dostałam 1100 zł ,które jak wszyscy mówią ;należy się pani . Wiem z pewnych żródeł ,że pracodawcy dostali pieniądze na podwyżki ,ale jak to bywa biedota dla siebie wzięła.Będzie zaraz następna podwyżka i albo dostanę co kolwiek albo znowu usłyszę to jest dla środowiskowej.

#23  2019.05.30 12:45:45 ~pieleg A

Dlaczego NFZ kontrolują tylko czy pielęg. środowiskowe otrzymały podwyżki a pozostałe to wolontariuszki?

#24  2019.06.14 18:28:20 ~ELŻBIETA

A co z podwyżką dla pielęgniarek w stacjach sanitarnych?

Dodaj komentarz