Pielęgniarek dodatki: za studia i specjalizację po 200 zł, 500 za powyżej 30 lat pracy.

Wynagrodzenia pielęgniarek.


PIELĘGNIAREK DODATKI:

ZA SPECJALIZACJĘ I STUDIA PO 200 ZŁ, 

500 ZA POWYŻEJ 30 LAT PRACY

niezalezna.pl

Niezalezna.pl informuje w artykule z dnia 18 marca 2019 roku, że pielęgniarki zatrudnione w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oficjalnie nie przyznają się do prowadzenia takiej formy protestu. Od kilku miesięcy pertraktują jednak z dyrekcją w sprawie poprawy swoich warunków zatrudnienia. Skarżą się m.in., że jest ich zbyt mało, w związku z czym są przeciążone pracą, a fakt, że podczas dyżuru oczekuje się od nich opieki nad zbyt wieloma chorymi, stwarza zagrożenie także dla pacjentów. Domagają się również wprowadzenia dodatku w wysokości 500 zł dla pielęgniarek o stażu pracy powyżej 30 lat, po to, by zatrzymać doświadczone koleżanki, odchodzące na emeryturę.

Portal dodaje iż dyrektor szpitala przypomniał też, że w wyniku porozumienia z pielęgniarkami zawartego w 2017 r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wprowadzono dodatki motywacyjne - pielęgniarka po studiach dostaje 200 zł do podstawy wynagrodzenia i kolejne 200 zł za zdobytą specjalizację. Zaznaczył, że on sam preferuje taką formę motywowania personelu, bo od momentu jej wprowadzenia swoje kompetencje podniosło prawie 200 pielęgniarek, a do Instytutu trafiła duża grupa młodych absolwentek studiów, chcących poszerzać kwalifikacje.

źródło: niezalezna.pl

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie czytaj w artykule pt.: Pielęgniarki szły na fałszywe L4?