Pielęgniarko! Tych pochodnych nie wypłacą Tobie od 1100 zł.

1100 do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek.

WYNAGRODZENIA PIELĘGNIAREK

- JAKICH POCHODNYCH NIE WYPŁACĄ OD 1100

Poniżej publikujemy fragment stanowiska ministra zdrowia z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w kontekście 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego:

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego rodzaju pochodnych od wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, jakie mogą być pokrywane przez świadczeniodawców z wykorzystaniem dodatkowych środków jakie otrzymują z NFZ na podstawie OWU na pokrycie pochodnych od wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych, wyjaśniam, że w ślad za skierowanym do Pani pismem z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z pytaniami świadczeniodawców dotyczącymi uwzględniania i naliczania pochodnych wynikających z § 2 ust. 2 i § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r., należy przyjąć, że z uwagi na nową regulację prawną polegającą na dodaniu na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) - § 4a do treści rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r., nakazującego obecnie w sposób kategoryczny przeznaczać w przypadku pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy określone środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost ich wynagrodzeń zasadniczych, powstaje konieczność dokonywania wykładni przepisu § 4 i 4a rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. przez pryzmat celu jaki ma być osiągnięty. Celem tym jest bez wątpienia zastąpienie pozbawionych cechy trwałości dodatków do wynagrodzeń wzrostem wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego skutkuje co do zasady podwyższeniem, także innych składników wynagrodzenia obliczanych jako pochodna od płacy zasadniczej. Jako, że naliczenie i wzrost wysokości pochodnych dokonywany jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy w randze ustawy, nie ma możliwości ich wyłączenia przepisami rozporządzenia.

Takim składnikiem ustawowym jest z całą pewnością dodatek za wysługę lat określony w art. 65 ustawy z 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zm.). Powyższe oznacza, że jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ, istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, który wynika wprost z przepisów w/w ustawy (ale także z regulaminu wynagrodzenia obowiązującego u danego świadczeniodawcy), wówczas taki dodatek może być wypłacany zgodnie z tymi przepisami (może zostać pokryty z wykorzystaniem środków otrzymanych przez świadczeniodawcę od płatnika świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie OWU), ale tylko od wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

Czytaj dalej poniżej...

W związku z powyższym zasadnym wydaje się twierdzenie, że świadczeniodawca, dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r., przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

- podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (o której mowa w § 4a rozporządzenia z 14 października 2015 r.) o kwotę co najmniej 1100 zł/1200 zł miesięcznie,

- podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych) oraz

- pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wydając Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. przyjął za podstawę kalkulację, koszty obejmujące koszty wzrostu wszystkich w/w wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosły z powodu zwiększenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł brutto i 1200 zł brutto.

W pozostałym zakresie Ministerstwa Zdrowia podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 26 lipca 2018 r. znak PPP.024.25.2018.RJ. Świadczeniodawcy do średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wynikającego z rozporządzenia OWU nie powinni uwzględniać m.in. świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych. Ponadto wykładania przepisów rozporządzenia OWU nie daje również podstawy do zmniejszania przez świadczeniodawców otrzymanych od NFZ kwot celem wypłaty pielęgniarkom i położnym określonych świadczeń (np. tworzenia rezerwy finansowej, z przeznaczeniem jej na wypłacenie zwiększonych kwot świadczeń; ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy; nagród jubileuszowych; odpraw emerytalno-rentowych; ewentualnych odpraw z przyczyn ekonomicznych).

Czytaj całość stanowiska ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 


 

Komentarze użytkowników

#1  2019.04.19 06:26:14 ~Polka

Taki bełkot, że nic nie rozumiem,niech ktos kompetentny wytłumaczy po ludzku.

#2  2019.04.19 06:34:18 ~ale

I tak jest nie sprawiedliwie,bo układ robi swoje.Można mieć tylko liceum medyczne bez studiów i mieć w pracy sto razy lepiej niż po studiach z kursami .Wyższą pensję zasadniczą i pochodne.Co na to związki w szpitalach?

#3  2019.04.19 11:03:26 ~Rak

Ale co jest niesprawiedliwe bo nie rozumiem

#4  2019.04.19 12:01:45 ~Do 2

Puknij się w czoło! Ale tak porządnie! Co za zawistne babsko!

#5  2019.04.19 12:24:04 ~Gabi

Do 2_plg.mogłaś zostać doktorem.

#6  2019.04.19 14:06:58 ~do 2

100 procent prawdy ,niektórzy tak mają

#7  2019.04.19 14:10:32 ~tak

Komu chcą dać więcej zasadniczej to dadzą i wykształcenie wyższe nie jest wcale potrzebne

#8  2019.04.19 15:22:40 ~Ala

Co Ty kobieto bredzisz czy pielęgniarka po liceum medycznym ma gorszą wiedzę i gorzej pracuje od tej po studiach? Gorszej bzdury nie słyszałam. Wiem z autopsji że jest akurat odwrotnie więc studia nie są tu żadną kartą przetargową niestety

#9  2019.04.19 20:01:21 ~do Ala

Nie po to są studia ,żeby zarabiać mniej od tych co nic w tym kierunku nie robią ,ale na Układy nie ma rady.

#10  2019.04.20 02:58:44 ~Plg

Do 2 popracuj 30 lat będziesz miała więcej od tej po liceum.Do 9 idź piastować kierownicze stanowisko.Zarobisz więcej.

#11  2019.04.20 03:17:40 ~mela

Zazdrośnice całe życie seriale się ogladało to studiów sie nie ma, Kto ma wykształenie ten zarabia proste i logiczne koniec kropka, idźcie już na emerytury psujecie nam interes, chcemy wlczyć o swoje a wy tylko liceum liceum wspomnienia wypominki ale było fajnie, pewnie że było ale się skończylo bo lata sie ma swoje i już

#12  2019.04.20 04:57:04 ~Do#11

Tak kręcicie interesy że 3 etaty ogarniacie. Bez nas nic byście nie umiały. Trochę pokory dla starszch koleżanek

#13  2019.04.20 05:21:23 ~Do 11

Żal mi Ciebie

#14  2019.04.20 09:24:23 ~Bożenka

Do 11 Na ciebie też przyjdzie kolej tylko ty pewnie emerytury nie doczekasz.Masz pecha że miałaś takich rodziców którzy nie umieli cię wychować.Ale oni też za to kiedyś zapłacą bo mając takie dziecko niczego dobrego nie mogą się spodziewać.Zero szacunku dla starszych więc i dla nich z całą pewnością nie masz.

#15  2019.04.20 10:01:20 ~Położna

Standardowo odbiega sie od tematu i komentuje szkoly i wykształcenie. A to ze nadal nam nie wypłacają tak jak powinni to nikt sie nie wypowie? Bardzo nie miło sie to czyta. Troche to tak dziala ze dwich sie bije to trzeci korzysta.

#16  2019.05.14 13:07:46 ~ja2

Koleżanki i taka jest prawda nie walczy się o wspólne dobro tylko jak mówią największym wrogiem pielęgniarki jest jej koleżanka pielęgniarka.Dlaczego nie możemy się porozumieć a władze na tym korzystają.Mam już 2 lato do emerytury i szanuje ten czas w którym moje młodsze koleżanki mogą studiować .Miałam bardzo mądrego ordynatora który zawsze szanował i patrzył na nasze umiejętności, poświecenie w pracy i nie sprawdzał naszych świadectw. Praca z pacjentem określa na ile jesteśmy wykształcone i nasza kultura osobista .Zyczę abyśmy mogły się wzajemnie szanować i wspierały się wzajemnie w naszej trudnej pracy. #11 pozdrawiam Panią i życzę aby na swojej drodze w pracy spotkała takich ludzi jak Pani //

#17  2019.05.30 01:40:16 ~Do 11

Jesteś żenująca. Żal mi twoich podopiecznych.

#18  2019.05.30 01:41:48 ~Do 11

Ty też swoje lata będziesz kiedyś miała. Hahaha. Jak Ci los da dożyć w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Dodaj komentarz