Pielęgniarki - z oszczędności na L4 z zembalowego dyrektor wypłacił 40 tys. złotych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

.

Z OSZCZĘDNOŚCI NA L4 Z ZEMBALOWEGO

DYREKTOR WYPŁACIŁ 40 TYS. ZŁOTYCH

Poniżej publikujemy wypowiedź jednego z dyrektorów szpitala, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych w dniu 14 marca 2019 roku.