Szpital Wojewódzki - zarobki pielęgniarek względem: administracji, lekarzy, obsługi.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

SZPITAL WOJEWÓDZKI - ZAROBKI PIELĘGNIAREK WZGLĘDEM:

ADMINISTRACJI, LEKARZY, OBSŁUGI. 

szpital.rybnik.pl

APEL DO ZAŁOGI SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

W związku z zarządzonym referendum w sprawie ponowienia strajku w naszym Szpitalu, wobec trwającego sporu zbiorowego wszczętego w maju 2018r., imieniem Dyrekcji Szpitala zwracam się do Załogi Szpitala z apelem o niepodejmowanie akcji strajkowej.

Szpital znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej - strata za 2018r. osiągnęła poziom prawie 13 mln. złotych, zaś jej przyczyny to obniżenie kontraktu Szpitala do poziomu z roku 2015, w związku z wejściem do Sieci Szpitali, a także podwyżki wynagrodzeń jakie odbyły się poza systemem podwyżek finansowanych systemowo przez NFZ. Dla porządku podaję, iż prawie 92% przychodów bieżących Szpitala stanowi kontrakt z NFZ, stanowiąc źródło finansowania wynagrodzeń Pracowników.

Rozumiejąc oczywiście postulaty osób najniżej zarabiających, chcemy zwrócić uwagę na to, że ostatecznie wysokość wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych Szpitala nie plasuje Nas na końcu listy zarobków w szpitalach województwa.

Dla przykładu w poszczególnych grupach zawodowych średnie i najniższe wynagrodzenia wyglądają następująco:

 

Grupa personelu

Średnie wynagrodzenie zasadnicze

Najniższe wynagrodzenie

% osób z najniższym wynagrodzeniem

Administracja

3,248.95

2,135.00

2.06

Obsługa gospodarcza

2,187.13

2,185.00

98.58

Pielęgniarki

3,932.68

3,685.50

1.89

Lekarze medycyny

6,364.47

4,200.00

0.59

 

Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z przepisami regulującymi wzrost minimalnego wynagrodzenie w służbie zdrowia, od lipca br. planowane są kolejne podwyżki wynikające z tych przepisów.

W tym miejscu możemy zadeklarować chęć poprawienia sytuacji ekonomicznej grupy pracowników w której procent najniżej zarabiających jest największy, jednakże Szpitala na ten moment nie stać na podwyżkę o jaką wnosi Strona Społeczna, w sporze. Tym bardziej, że nie ma widoków na zwiększenie wartości kontraktu z NFZ - co przełożyłoby się na możliwość udzielenia podwyżek wynagrodzeń.

Ze swej strony (tak jak było to zapowiedziane podczas ostatnich negocjacji), w każdej chwili w której pojawia się widoki na zwiększenie środku pozyskiwanych przez Szpital w ramach kontraktu z NFZ Pracodawca jest gotów do rozmów o podwyżkach wynagrodzeń.

Powołując się na powyższe apeluję do Załogi o niepodejmowanie akcji strajkowej, która w żaden sposób nie rozwiąże problemów finansowych Szpitala a jedynie dołoży nowych.

Dyrekcja

źródło: szpital.rybnik.pl