Kolejne pielęgniarki uzyskały tytuł specjalisty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych


KOLEJNE PIELĘGNIARKI UZYSKAŁY TYTUŁ SPECJALISTY

Na portalu informowaliśmy, że w dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.” Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. 

 

Tyle komunikatu z dnia 28 września 2018 roku, który został zamieszczony na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Reasumując, obniżono próg zdawalności egzaminu specjalizacyjnego odpowiednio: z 126 punktów na 108 oraz z 94 na 84 (w zależności czy program specjalizacji był opracowany na podstawie przepisów z 2003 roku czy 2013).  

W dniu 7 maja 2019 roku odbył się egzamin specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracującychw nowym trybie. Do zdania egzaminu należało zdobyć 84 punkty.

CKPPiP podało statystyki egzaminu: 

  • Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 40
  • Liczba osób przystępujących do egzaminu - 40
  • Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 40
  • Wynik najwyższy - 125
  • Wynik najniższy - 86
  • Zdawalność - 100%
  • Średnia punktów z egzaminu - 110,95

Nowym specjalistkom gratulujemy uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących. 

Zobacz inne wyniki egzaminów - Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek


Zobacz także:


Komentarze użytkowników

#1  2019.05.09 12:04:07 ~Pigularek

Obniżono próg zdawalności, czyli tyle jest warty tytuł "specjalisty" w pielęgniarstwie :)

#2  2019.05.10 23:06:09 ~DO 1

NIE WARTY ALE WART

#3  2019.05.11 10:02:35 ~piel

W moim zakładzie pracy dla dyrektora tytuł specjalisty jest chyba problemem, pomimo, iż uzyskałam tytuł specjalisty zgodny czy wymagany na moim stanowisku pracy, to nadal nie mogę się nim posługiwać ,ponieważ podanie u dyrektora leży na biurku już 5 miesięcy. W kadrach powiedzieli wyraźnie, jak nie będę miała zmienionego stanowiska na specjalistkę to nadal nie mogę posługiwać się tym tytułem. Poradźcie co mam zrobić, jedyne co mi przychodzi, to chyba zmienić pracodawcę.

Dodaj komentarz