Działy aktualności

Aktualności

Pielęgniarka napisała. Ma wiele racji. Czy prawda jest aż taka gorzka?

Komentarze na pielegniarki.info.pl

Urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na: kursy i specjalizacje! No to na co? Ministerstwo wyjaśnia...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

6 dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek. Jest projekt ustawy.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Sąd o dodatku zembali dla pielęgniarek. Poruszone ważne kwestie...

Dodatek zembali dla pielęgniarek i położnych.

Minister zapowiada nową siatkę płac pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia.

Wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.

W papierowym wydaniu: Pielęgniarki po LM i SM, szpitale źle wypłacają 1100, wymogi kwalifikacyjne pielęgniarek przesunięte na 2022 rok, nowy aspekt dodatku zembali oraz 1100, pielęgniarka wypisze receptę bez kursu?

Miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia "zapewnił, że podejmie działania, aby szpitale wypłacały podwyżki pielęgniarkom zgodnie z porozumieniem".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka przenosi pacjenta. Nagle odczuwa silny ból... To początek sądowej batalii o uznanie tego zdarzenia jako wypadek w pracy.

Pielęgniarka walczy o swoje prawa w sądzie.

Pielęgniarki Cyfrowe spotkały się z wiceminister zdrowia. Jakie tematy omawiano?

Działalność Pielęgniarek Cyfrowych.

Pielęgniarka napisała. Ma wiele racji. Czy prawda jest aż taka gorzka?

Komentarze na pielegniarki.info.pl

Lekarz dyżurujący zlecił pielęgniarce usunięcie drenów z operowanego kolana... To początek historii...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Siatka płac pielęgniarek - w jaki sposób ma zostać ustalone wynagrodzenie, by nie naruszało ono zasady równego wynagrodzenia za tę samą pracę?

Płace pielęgniarek i położnych.

Różnica w wynagrodzeniach pielęgniarek na jednym oddziale 2 tys. A te same obowiązki i kompetencje!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Prokurator stawia pielęgniarce zarzut: nieprawidłowe wykonanie zlecenia lekarskiego. Ale oskarża też lekarza...

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarko! Będziesz asystentem medycznym bez twojej zgody.

Z redakcyjnej poczty

Wieloetatowość pielęgniarek. Fakt czy mit. Zobacz dane ministerstwa zdrowia.

Pielęgniarki 2018.

Zapisy w kartach opieki pielęgniarskiej i raportach pielęgniarskich przedmiotem analizy Sądu Okręgowego.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd Okręgowy: od dodatku zembali dla pielęgniarek odprowadzany był ZUS, więc pielęgniarkom należy wypłacać...

Dodatek zambali a 1100 do wynagrodzenia pielęgniarek.

Za 24 dni wchodzą w życie nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Kto będzie decydował, że szkolenie pielęgniarki w ramach urlopu szkoleniowego jest zgodne "z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni roboczych rocznie zostanie wpisany do ustawy o zawodach.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Wkłucie do żyły założone przez pielęgniarkę, było w żyle przez ponad dziesięć dni. Skutkami tego zajmował się sąd.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

NAWET O DWIE TRZECIE! Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. W szpitalach trwają "prace koncepcyjne". I przymiarki do likwidacji łóżek.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Sąd: pielęgniarka i salowy w sposób niedostateczny zapewnili opiekę. Ich postępowanie mieściło się w granicach niedbalstwa.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Minister Szumowski podsumowuje 3 lata resortu zdrowia: "W trosce o personel pielęgniarek i położnych". To nie żart!

Pielęgniarki 2018.

Co zrobi szpital? Według nowych norm szpital musiałby zatrudnić dodatkowo 32 pielęgniarki. Ale nie zatrudni...

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Szokujące słowa pielęgniarki posła na sejm. Mówi o pedofilii wśród księży. Wspomniała o pielęgniarkach...

Działalność posłanki pielęgniarki Bernadety Krynickiej.

Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko zwolniła pielęgniarkę...

Symptomy dobrej zmiany.

Pielęgniarka polubiła posty krytyczne wobec szpitala, w którym pracowała. Została dyscyplinarnie zwolniona. Co na to sąd?

Pielęgniarki 2018.

Dlaczego sąd nie powołał w tej sprawie biegłego pielęgniarki/rza?

Pielęgniarki 2018.

Kolejna niespójność z rzeczywistością! Zapowiadano, że odciążą pielęgniarki a tylko 10-15% wykształconych opiekunów medycznych podjęło pracę w zawodzie.

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarka: gdybym w przeciągu swoich 40 lat pracy chociaż na jednej nocy w roku miała samopoczucie niespójne z rzeczywistością to tyle samo ofiar miałabym na koncie!

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarek i położnych ponad 80 komentarzy w tej sprawie...

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Oto, dlaczego trzeba na nowo napisać siatkę płac w ochronie zdrowia, w tym pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Prokurator: pielęgniarka "nieprawidłowo" zrealizowała zalecenie lekarza. Co wykazała kontrola?

Wykonywanie zawodu pielęgniarki.

Oferty pracy za granicą dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo w okresie Dobrej Zmiany - prawda o płacach. Są niespójne z rzeczywistością.

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarka - według nowych norm jest nas za dużo. Straszą nas zwolnieniami.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

MZ - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek wymuszą migracje pielęgniarek.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.