Działy aktualności

Aktualności

Prokuratura w Grudziądzu wydała nakaz tymczasowego aresztowania pielęgniarki podejrzewanej o podawanie pacjentom leków bez ich wiedzy.

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek Przełożonych Pielęgniarek, stowarzyszenia zrzeszającego menedżerów pielęgniarstwa. Solina, 9-11 maj 2008r.

Rozmowa w studiu telewizyjnym o ochronie zdrowia. W dyskusji bierze udział przewodnicząca OZZPiP pani Dorota Gardias. Podaje przykład jednego szpitala, gdzie pielęgniarkom zaproponowano podwyżkę w wysokości 7,5 zł. Zapowiada, falę protestów i wypowiedzeń umów o pracę. Czy działania związku są zawsze korzystne dla naszej grupy zawodowej? Zobacz komentarz redakcyjny.

Kilkadziesiąt pielęgniarek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie rozpoczęło w czwartek okupację częstochowskiego magistratu. Pielęgniarki protestują przeciw planom restrukturyzacji ich placówki, w obawie przed zwolnieniami. Żądają gwarancji pracy przez najbliższe trzy lata. Pielęgniarki protestują również w Mielcu.

Pielęgniarka szkolna uratowała Sandrę. 7-letnia dziewczynka z Grodkowa zawdzięcza życie natychmiastowej pomocy. Dyrektor szkoły: Nauczyciele wiedzą, co robić w nagłych wypadkach, mamy opracowane procedury, pokończyłyśmy kursy pierwszej pomocy, ale nie wiem, czy same dałybyśmy radę. Tu potrzeba fachowej pomocy.

Myślenice: Wczoraj urlopy na żądanie wzięły 43 pielęgniarki. Dyrektor zaproponował podwyżkę od 1 października br. o kwotę 100 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo kwotę 363 zł netto w formie dodatku do pensji do końca br.

Są sfrustowane. Uważają, że są niedocenione i źle opłacane. Dlatego w czwartek 150 pielęgniarek z mieleckiego szpitala demonstrowało przed budynkiem starostwa powiatowego.

Szefowej Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych pani Dorocie Gardias zaproponowano funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia. Szkoda, że propozycji nie przyjęła. Może OZZPiP działałby skuteczniej.

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Dorota Gardias w Sejmie: "Prosimy, aby państwo posłowie w ustawie podwyżkowej znieśli limit 40% wzrostu płac". Skutek: podwyżki w zakładach pracy rozdzielane będą na nowych zasadach! OZZPIP oddał nam niedźwiedzią przysługę!

Ministerstwo zdrowia: jeżeli dotychczasowa podwyżka została zrealizowana w formie dodatku, to może dojść do rewizji. Wówczas będą brane pod uwagę inne wskaźniki, czyli od 0 do 100%.

Liderki protestu pielęgniarek i położnych przed kancelarią RM, złożyły poblicznie deklarację, że "nie odejdziemy od łóżek pacjentów". Tak to jest, kiedy "góra" nie konsultuje swoich decyzji z "dołami".

Niedawny werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawił, że polskie pielęgniarki zostały zdegradowane niejako do ˝drugie ligi˝, mimo że ich wiedza i kwalifikacje predestynują je do występowania w ˝ekstraklasie˝.

Trybunał ten uznał, że kraje europejskie nie muszą uznawać zawodowych kwalifikacji polskich pielęgniarek, a tym samym respektować uprawnień z nimi związanych.

Konkurs "Pielęgniarka roku 2007". Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderek.

Bardzo dziękuję za wszystkie email-e oraz telefony w sprawie nowego wizerunku Portalu Pielęgniarek i Położnych. Logowanie na Portal trwa kilka chwil .....

Za kilka dni wybory. Zobacz wykaz z terenu całej Polski wszystkich pielęgniarek i położnych (jednego pielęgniarza), którzy startują w wyborach parlamentarnych.

Zobacz z jakich list startują i na jakich miejscach.

Ministerstwo zdrowia rozdysponowało wszystkie z 1800 miejsc szkoleniowych na dofinansowane z budżetu państwa specjalizacje. Zobacz wyniki ostatniego czwartego przetargu, w którym rozdysponowano ostatnich 475 miejsc.

Zobacz wykaz organizatorów, którzy otrzymają dofinnsowanie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Dwa lata trwały prace w ministerstwie zdrowia nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestru praktyk pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie zostało podpisane w dniu 20 września 2007 roku.

Prezes NFZ zarządzeniem z dnia 9 października określił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w 2008 roku i latach następnych.

W ciągu kilku poprzednich dni na Portalu jest mniej informacji. Spowodowane jest to pracami związanymi z uruchomieniem nowego Portalu. Oglądalność Portalu wzrasta i osiągnęła ponad 800 niepowtarzalnych użytkowników dziennie.

Ważna informacja dla pielęgniarek wykonujących zawód w ratownictwie medycznym! Kolegium ministerstwa zdrowia przyjęło projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w ....

.... sprawie "co może wykonać pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego". Teraz projekt skierowano do Rządowego Centrum Legislacji. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że rozporządzenie w nowym brzmieniu powinno zostać podpisane w ciągu miesiąca.

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Określone w zarządzeniu kryteria oceny ofert będą zastosowane do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2008 r.

Przedstawiamy ujednolicony przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych tekst ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia w latach 2006-2009 i latach następnych.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany zawarte w ustawie z dnia 5 września 2007 roku, która została skierowana do podpisu przez prezydenta.

Wrzesień był pierwszym miesiącem od dnia powstania Portalu Pięlegniarek i Położnych, w którym liczba unilalnych użytkowników, którzy odwiedzili Portal w ciagu miesiąca przekroczyła 10 tysiecy.

Portal w nowej szacie graficznej zostanie uruchomiony około 10 października. Poszukuję osób chętnych do współredagowania Portalu.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do społecznych konsultacji projekty dwóch ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Projekty przedmiotowych ustaw nie nowelizują dotychczas obowiązujących ustaw, lecz przedstawiają ustawy w nowym brzmieniu. Szczegółowa analiza proponowanych zmian wkrótce na Portalu.

II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych. "Problemy prawne, organizacyjne i interpersonalne w codziennej praktyce kadry zarządzającej". Rajgrodz k. Augustowa, 16-19 października 2007r

Pielęgniarstwo w UE, cele i zadania stowarzyszeń pielęgniarskich w Polsce. Praktyczne aspekty wdrażania systemów jakości, zespół wypalenia zawodowego, odpowiedzialność prawna naczelnych pielęgniarek.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Szpitalny Oddział Ratunkowy - Znaczenie w Systemie Ratownictwa. USTKA, 26-27 PAŹDZIERNIK 2007

Rola SOR w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego– pro i contra, zaczenie krótkotrwałej intensywnej terapii w oddziale ratunkowym.

Komentarz na Portalu: Pracuję w podst. opiece zdrowotnej. Od 5 lat nie otrzmałam żadnej podwyżki wynagrodzenia. Dlaczego NFZ nie pomyśli o tym, żeby szczegółowo rozliczyć właścicieli NZOZ.

Kolejny komentarz: pracuję w spzoz i nie mam szans na podwyżkę po 10 latach pracy zarabiam 1000 zł. brut. To jest chory system, a bardziej chorzy są nasi szefowie - "pracodawcy".

Ważne! Prezes NFZ ogłosił zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Osoby, które zamierzają przystąpić do konkursu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej powinny szczegółowo przeanalizować zaprezentowane dokumenty. Zapraszamy do wymiany poglądów.

„Niemy poród” – opieka położnicza nad kobietą w momencie straty dziecka” oraz „Strefa milczenia – radzenie sobie po stracie dziecka poczętego w sytuacji społecznego zaprzeczania stracie.” Białystok, grudzień 2007.

Organizatorzy warsztatów pragną pomóc polskim położnym, pielęgniarkom w zapoczątkowaniu procesu przemian w zakresie opieki położniczej nad kobietami przeżywającymi żałobę po stracie dziecka.

Dyskusja na Portalu. Wymagać logowania czy wstep wolny? Do każdej części Portalu dla wszystkich czy ograniczyć dostep do wybranych zagadnień przez system logowania?

Dziękuję, za dyskusję w tej sprawie na Portalu. Myślę, że była ona merytoryczna, a argumenty były "za" i "przeciw" obowiązkowi logowania.

Prezes NFZ zarządzeniem z dnia 19 września określił warunki zawierania umów w zakresie opieki długoterminowej w 2008 roku i latach nastepnych.

Osoby, które zamierzają przystąpić do konkursu w zakresie opieki długoterminowej powinny szczegółowo przeanalizować zaprezentowane dokumenty.

Ustawa podwyżkowa oraz jej kolejne nowelizacje, nadal nie obejmą pielęgniarek pracujących w jednostkach budżetowych, domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno – epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa i medycyny pracy oraz żłobkach.

Rząd zapowiada w 2008 roku 20% podwyżki dla pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz krwiodawstwa.

Przedstawiamy kolejnych organizatorów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, którzy będą prowadzić specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa. Wysokości dofinansowania 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Do końca czerwca 2007 roku z 1800 miejsc szkoleniowych rozdysponowano 1125. Kolejne 200 miejsc w miesiącu wrześniu. Pozostało 475 miejsc szkoleniowych.

Z redakcyjnej poczty: Witam, jakiś czas temu pisałam o podwyżkach jakie w naszym szpitalu wywalczyli sobie lekarze. Trochę to trwało, ale my też dostaniemy jakieś pieniądze.

Po wstępnej propozycji dyrekcji, gdzie docelowa podwyżka dla pielęgniarek miała wynieść 200 zł, wynegocjowane sumy wyglądaja nie najgorzej.

Portalowi Pielęgniarek i Położnych nadano tytułu patrona medialnego Międzynarodowych Medycznych Dni Kariery. Gdańsk 6-7 X, Wrocław 13-14 X, Kraków 20-21 X, Warszawa 27-28 X 2007 roku.

Do udziału w Targach zaproszono pracodawców z Polski i zagranicy jak również firmy rekrutacyjne z ofertami pracy w niemalże całej Europie, a także na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Już teraz można zapoznanać się z ofertą pracodawców.

Od października zostanie uruchomiony nowy Portal Pielęgniarek i Położnych. Zmieni się szata graficzna. Portal będzie bardziej funkcjonalny.

Zobacz logo Portalu Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 14 września 2007 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 6 lipca 2007 r. - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz jakie są zmiany w ustawach o zawodach oraz samorządzie pielęgniarek i położnych, a także w ustawie wprowadzającej studia pomostowe. Zobacz jakie zmiany postulował samorząd zawodowy i tylko dzieki roztropności posłów nie mamy kolejnego problemu.

Senator do ministra zdrowia: Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, iż coraz częściej zdarza się, że bóle kręgosłupa wynikające z przenoszenia ciężarów są przyczyną uniemożliwiającą pracę. Problem ten dotyczy również pielęgniarek.

Osoby takie mają jedynie możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie im renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże taki środek pomocy społecznej jest znacznie niższy niż zasiłek z tytułu choroby zawodowej.

Kursy dokształcające dla pielęgniarek: "Zapobieganie występowaniu powikłań u ciężko chorych" oraz „Status prawny pacjenta psychiatrycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”.

Kursy prowadzi NSTYTUT PIELĄGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĄBIORCZOŚCI W ŁOMŻY.

Senator Janina Fetlińska podczas debaty w senacie o podwyżkach w ochronie zdrowia wyraziła słuszny pogląd, że istnieje konieczność uregulowania odbywania specjalizacji pielęgniarek i położnych w ramach .... rezydentury.

Rezydentura oznacza odbywanie specjalizacji na podstawie umowy o pracę, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji.