Oferta pracy - pielęgniarka - Szczecin - NIEAKTUALNA

Dowolna forma zatrudnienia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie zatrudni pielęgniarki. Zatrudnienie w jednostkach - SOR z Ogólną Izbą Przyjęć, Klinika Psychiatrii, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantologii, Klinika Neurologii z Poddodziałem Udarowym, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej. Oferujemy umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną, Szczegółowe informacje Naczelna Pielęgniarka nr tel: 91 425 3006 lub Dział Kadr tel: 91 425 3015 Oferta pracy składana przez: SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 71 - 252 Szczecin

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych