Oferta pracy - pielęgniarka - Stara Kiszewa - NIEAKTUALNA

Umowa zlecenie

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie (gm. Stara Kiszewa, woj. pomorskie) zatrudni pielęgniarkę na 12-to dniowe turnusy kolonijne (terminy turnusów na stronie www.wygonin.pl w zakładcze kolonie letnie). Wynagrodzenie 1400,00 zł brutto za turnus, wyżywienie, zakwaterowanie gratis. Wymagania formalne: - przesłanie CV, - skan kursu potwierdzającego kwalifikację zawodową bądź zaświadczenie o wykonywaniu zawodu, - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w charakterze wychowawcy na kolonii, - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o niekaralności. Zgłoszenia najpóźniej do 31 marca 2018 r. Do wybranych osób przesłana zostanie obowiązująca obie strony umowa przedwstępna.

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych