Oferta pracy - pielęgniarka medycyna pracy - Poznań - NIEAKTUALNA

Umowa o pracę

Główne obowiązki na stanowisku: • prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej z zakresu medycyny pracy • ścisła współpraca z lekarzem medycyny pracy oraz W.C.M.P. • dokonywanie badań przedlekarskich u pracowników • asystowanie przy badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników podlegającym tym badaniom zgodnie z przepisami • sprawowanie czynnej opieki pielęgniarskiej nad grupami szczególnej troski w tym nad niepełnosprawnymi, kobietami, zatrudnionymi w firmie • udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy i nagłych chorobach • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie z poleceniami lekarza i posiadanymi uprawnieniami • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, dotyczącej ochrony zdrowia • współpraca z Działem Kadr i Płac w zakresie organizowanych badań i prowadzonej dokumentacji badań

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych