Oferta pracy - położna Anestezjologia - Warszawa

Dowolna forma zatrudnienia

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Aktualnie organizujemy konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa oraz położnictwa, w tym m.in. pielęgniarstwa neonatologicznego, anestezjologicznego, operacyjnego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych Nasze oczekiwania: • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego; • minimum roczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza; • minimum roczne doświadczenie w pracy w oddziale neonatologicznym/ anestezjologicznym/ bloku operacyjnym; • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii/ kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Oferujemy: • stawkę godzinową do 58 zł; • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego.

Oferta pracy składana przez:

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
województwo mazowieckie

Dodatkowe informacje:

telefon: +48 22 815 16 78
strona www: http://www.czd.pl
Osoba kontaktowa: Karolina Szulim