Oferta pracy - położna Neonatologia - Warszawa - NIEAKTUALNA

Dowolna forma zatrudnienia

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Aktualnie organizujemy konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa oraz położnictwa, w tym m.in. pielęgniarstwa neonatologicznego, anestezjologicznego, operacyjnego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych Nasze oczekiwania: • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego; • minimum roczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza; • we wskazanych zakresach specjalistycznych: minimum roczne doświadczenie w pracy w oddziale neonatologicznym/ anestezjologicznym/ bloku operacyjnym; • we wskazanych zakresach specjalistycznych: kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii/ kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych