Pielęgniarka/Pielęgniarz – Katowice

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka / Pielęgniarz Opieki Długoterminowej Domowej
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: Wynagrodzenie 5965 zł brutto za pełny miesiąc

Opis pracy:

Centrum Medyczne TOMMED Sp. z o.o. zatrudni Pielęgniarki Opieki Długoterminowej Domowej na terenie:
– Chorzowa
– Cieszyna
– Czeladzi
– Mikołowa
– Mysłowic
– Jastrzębia Zdroju
– Katowic
– Dąbrowy Górniczej
– Tarnowskie Góry

Wymagania:
Pielęgniarka z ukończoną specjalizacją, kursem kwalifikacyjnym, kursem specjalistycznym lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów:
– w dziedzinie opieki długoterminowej
– w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
– w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
– w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
– w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego
– w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
– w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
– w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
– w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 728-833-393

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy są podmioty należące do Grupy Medycznej Tommed . Do podmiotów tych należą:
a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;
b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;
c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;
d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;
e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;
f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

Inspektorem Ochrony danych jest Bartosz Pudo / kontakt: [email protected];
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 22(1b) Kodeksu pracy oraz przepisami wykonawczymi oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) udzielonej przez kandydata zgody, tj. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
a w przypadku kandydatów do nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia rzeczonej umowy cywilnoprawnej na podstawie:
a) udzielonej przez kandydata zgody, tj. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Tommed – wyłącznie w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w dalszych procesach rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w którym zebrano jego dane lub do czasu wycofania tej zgody;
Kandydat ma prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
Dane osobowe kandydatów nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

Miejsce pracy:

Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o.
Fredry 22
Katowice, 40-662
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: Sonia Kasprzyk, Anna Graczyk, Katarzyna Brzezińska
Telefon: 728-833-393
E- kontaktowy: [email protected]
Strona www: https://tommed.pl/

Pielęgniarka/Pielęgniarz – Katowice

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka / Pielęgniarz POZ - Katowice
Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia
Wynagrodzenie: 8300

Opis pracy:

W Jutro Medical poszukujemy Pielęgniarek/Pielęgniarzy, z możliwością prowadzenia listy aktywnej, którzy dołączą do naszej nowej przychodni w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 2.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • zapewniamy wewnętrzne szkolenia z programów profilaktycznych oraz edukacyjne webinary
  • posiadamy własny system do obsługi dokumentacji medycznej, który jest prosty i intuicyjny np. sugeruje jakie probówki wybrać do pobrania krwi
  • nasze gabinety są nowoczesne i dobrze wyposażone m.in. EKG, które wysyła badanie bezpośrednio do panelu medycznego
  • tworzymy zgrany zespół, który wzajemnie się wspiera, na czele z koordynatorem zespołu pielęgniarskiego oraz regularnie się integruje

STAWKA:

  • od 8300 brutto – umowa o pracę/ od 62 zł/h – kontrakt B2B: dla pielęgniarki z wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją;
  • od 6600 zł brutto – umowa o pracę/ od 50 zł/h – kontrakt B2B: dla pielęgniarki z wykształceniem na poziomie magisterskim bez specjalizacji/ pielęgniarki z wykształceniem na poziomie studiów I stopnia i specjalizacją/ pielęgniarki ze średnim wykształceniem i specjalizacją;
  • od 6100 zł brutto – umowa o pracę/ od 46 zł/h – kontrakt B2B: dla pielęgniarki z wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia bez specjalizacji/ pielęgniarki ze średnim wykształceniem bez specjalizacji

+ bonusy za profilaktykę CHUK, gruźlicy, szczepienia na COVID i grypę oraz sprzedaż badań

Zapraszamy do kontaktu 531 091 397 lub do aplikowania (nie wymagamy CV): https://bit.ly/3Oz5pO7 

Miejsce pracy:

Jutro Medical
ul. Gliwicka 2
Katowice, 40-857
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: Jutro Medical
Telefon: 531091397
E- kontaktowy: [email protected]
Strona www: https://jutromedical.com