Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka Ambulatorium z Izbą Chorych
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: 50zł netto

Opis pracy:

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka zatrudni pielęgniarki w oparciu o umowę zlecenie do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagania niezbędne:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
– posiadanie obywatelstwa polskiego
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
– nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo osoba wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

Więcej informacji pod nr tel: 507181066
bądź w Sekretariacie Aresztu: ul. Ciupagi 1
(22) 321-76-01

Miejsce pracy:

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
ul Ciupagi 1
Warszawa, 03-016
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: Jolanta Zielińska
Telefon: 507181066
E- kontaktowy: [email protected]
Strona www: https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-warszawie-bialolece