Nota prawna

INFORMACJA PRAWNA
 

WortalMED na swoich stronach internetowych, tj. stronach oznaczonych "Copyright © by WortalMED", przestrzega obowiązującego prawa.


Treści zawarte na stronach Portalu Pielęgniarek i Położnych mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą więc być traktowane jako porady lub wskazówki niewymagające weryfikacji.

WortalMED dokłada wszelkich starań, aby zawartość Portalu Pielęgniarek Położnych była rzetelna i zgodna z prawdą. Nie gwarantuje jednak, że wszystkie informacje publikowane na stronach Portalu Pielęgniarek i Położnych pozostają niezmiennie aktualne.

Nie będzie w związku z tym odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych, wynikające z zastosowania publikowanych w Portalu Pielęgniarek i Położnych informacji.

WortalMED nie ponosi również odpowiedzialności za treści komentarzy do artykułów i opinii na forum dyskusyjnego. Osoby zamieszczające komentarze i opinie ponoszą za nie odpowiedzialność karną czy cywilną, zwłaszcza za treści zabronione prawem, wulgarne, obraźliwie, w tym rozpowszechniające i udostępniające jakiekolwiek treści pornograficzne, rasistowskie, naruszające prawa innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego, prawa własności intelektualnej osób trzecich, godzące w zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, mające charakter czynów nieuczciwej konkurencji etc.

W związku z tym, informujemy użytkowników, że zastrzegamy sobie prawo do czynienia skrótów w treści komentarzy i opinii, a nawet ich usuwania. WortalMED nie gwarantuje jednocześnie, że wszystkie takie sytuacje wykryje i usunie.

WortalMED zastrzega sobie również prawo do usuwania lub przeredagowywania, poprzez dokonywanie odpowiednich skrótów, komentarzy i opinii o charakterze reklamowym.

WortalMED nie ponosi jednak, w żadnym przypadku, odpowiedzialności za treść, pochodzenie i jakość materiałów, w tym: informacji, danych, programów, elementów graficznych (ogółem - za treści i obrazy), zawartych na stronach internetowych, do których odsyła w ramach tzw. linków.

WortalMED nie jest zobowiązany do ustalania, czy dane zawarte na innych stronach internetowych odpowiadają prawdzie, ani czy są zgodne z prawem, w tym nie weryfikuje ich, ani nie poszukuje faktów, które dowodziłyby ich bezprawnego użycia. Użytkownik korzysta zatem z tych stron i zawartych na nich informacji, danych i oprogramowania na swoje własne ryzyko.