Linki

Polska pielęgniarka i położna w Wielkiej Brytanii

http://artur73.blogspot.com

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

http://www.frpp.org.pl/

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

http://www.ptp.na1.pl/

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

http://www.ptpr.org.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstwo Zdrowia

http://www.mzios.gov.pl/

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=6&ma=162

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

http://www.ckppip.edu.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

http://www.nfz.gov.pl/new/

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddziały Wojewódzkie

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=8&artnr=34

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

http://www.ozzpip.nazwa.pl/

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - Naczelna Izba

http://www.izbapiel.org.pl/

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - Okręgowe Izby

http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=21