Działy aktualności

Pielęgniarka i położna rodzinna

Ministerstwo zdrowia zabiera głos w kwestii "działań zmierzających do likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne (świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej)”.

Zamach na samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych.

Notatka ze spotkania ministra zdrowia z władzami związku i izby pielęgniarek i położnych - płace, normy zatrudnienia, samodzielność praktyk pielęgniarek i położnych środowiskowych.

Działalność związku i izby pielęgniarek i położnych.

Wypowiedzi ekspertów PZ w kontekście samodzielnych praktyk pielęgniarek i położnych rodzinnych.

Zamach na samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych.

Poseł do ministra zdrowia w sprawie "planowanych zmian sposobu funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne".

Pielęgniarka, położna rodzinna.

Na stanowisko prezesa izby pip "czeka rzesza około 8 tysięcy pielęgniarek szkolnych".

Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania.

Poseł do ministra zdrowia: "te propozycje nowych rozwiązań prowadzą do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej".

Pielęgniarka i położna rodzinna

Komunikat prasowy w sprawie obecnej sytuacji związanej z tzw. podwyżkami dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki gorszego sortu w kontekście tzw. podwyżek dla pielęgniarek - w szpitalach od września, w poz od stycznia. O pielęgniarkach DPS w porozumieniu nawet nie wspomniano.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Notatka z posiedzenia zespołu do opracowań założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w dniu 26 stycznia 2016 r.

Panie w czepkach podpisały porozumienie. Pielęgniarki w szpitalach zamiast podwyżek dostały dodatki. Teraz pielęgniarki poz, dowiadują się ile warte jest to porozumienie.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz skład "Zespołu (powołanego w dniu 4 stycznia 2016) do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej". W skład zespołu powołano pielęgniarki.

Pielęgniarstwo rodzinne.

Zobacz komentarze Porozumienia Zielonogórskiego! Minister zdrowia z dniem 15 czerwca wprowadził nowe wzory wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz. Teraz będą obowiązywały 3 wzory: osobne dla lekarza, pielęgniarki, położnej.

Pielęgniarka i położna rodzinna.

Pielęgniarka rodzinna pisze na FB - chciałabym wreszcie godnie zarabiać!

Pielęgniarstwo rodzinne 2014.

Izba pip - protest w sprawie poz oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Pielęgniarstwo rodzinne i długoterminowe.

Zobacz, ile pielęgniarek i położnych wykonuje zadania zawodowe w podstawowej opiece zdrowotnej?

Pielegniarstwo 2013.

Pielęgniarki i położne poz. W "naszej sprawie" interpelacje i zapytania poselskie złożyło do ministra zdrowia i do premiera 8 posłów. Z PiS, SLD oraz PO. Autorką jednej z interpelacji jest członek sejmowej komisji zdrowia. W czwartek opublikujemy pierwszą odpowiedź ministra zdrowia na jedną z interpelacji poselskich. Dziś publikujemy cztery kolejne interpelacje.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Przecztaj kolejną interpelację poselską w sprawie pielęgniarki i położnej rodzinnej. Trzy pytania do ministra zdrowia.

Pielęgniarki i położne środowiskowo - rodzinne.

Zobacz pismo do MZ, PZ oraz PPOZ w sprawie nowelizacji ustawy regulujacej zasady wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Redakcja Portalu rozmawiała w sprawie deklaracji wyboru najpierw z prezesem PZ, teraz z prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia panią Bożeną Janicką.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne z Mielca piszą do posła. Poseł ich pismo zamieszcza na swoim blogu. Zobacz interpelacje poselskie do premiera i ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy, regulującej nowe zasady w zakresie wyboru deklaracji lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Stanowisko Prezesa Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie prac zespołu ds. poz, który doprowadził do przygotowania projektu nowelizacji ustawy, dotyczącej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej.

Pielęgniarka i położna poz.

Prezes NFZ wydał w dniu 17 listopada zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pielęgniarki, położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne. Redakcja Portalu prezentuje kalendarium w zakresie poszczególnych faktów, dotyczących obecnego zamachu na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych. Izba naczelna pip miała świadomość potencjalnych zagrożeń w tym zakresie już w . . . . kwietniu 2011 roku.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne! Odniosłyście mały sukces! Zmusiłyście ministerstwo do zabrania głosu w sprawie deklaracji wyboru. Uwaga! Nie można spocząć teraz na laurach. Należy bowiem ... zintensyfikować protest w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pismo do ministra zdrowia w sprawie proponowanych zmian w sposobie wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Siła samorządu zawodowego pip to nie nowe siedziby, sztandary i wysokie wynagrodzenia jego władz. To działanie. Skuteczne działanie! Odpowiednia reakcja na otaczającą rzeczywistość. Np. w sprawie pielęgniarek i położnych rodzinnych. A co z innymi organizacjami pielęgniarskimi?

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne! Przedstawiamy przygotowaną przez redakcję Portalu propozycję pisma do ministerstwa zdrowia w sprawie zaproponowanych zmian w zakresie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. "W ramach uzgodnień zewnętrznych WYRAŻAM SWÓJ STANOWCZY SPRZECIW ...".

Pielęgniarki i położne poz.

Pielęgniarki rodzinne prowadzące własne podmioty - konkurencyjne dla lekarzy zatrudniających w swoich firmach pielęgniarki poz - zostaną zmiecione z rynku usług medycznych. Powód: pacjent będzie w deklaracji wyboru wybierał świadczeniodawcę i JEDNOCZEŚNIE lekarza, pielęgniarkę i położną. TAK STANOWI PROJEKT USTAWY!

Pielęgniarki i położne poz.

"Środowisko pielęgniarek i położnych wielokrotnie informowało o wskazanych niespójnościach, które budzą kontrowersje, likwidują samodzielność zawodową i degradują rolę pielęgniarstwa rodzinnego do roli podwykonawcy lub personelu pomocniczego" - trzy pytania do ministra zdrowia.

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna.

Ministerstwa zdrowia pisze wyjaśnienia w sprawie podawania penicyliny i leków penicylinopodobnych przez pielęgniarkę rodzinną. Moim zdaniem wyjaśnienia, oprócz przytaczania "oczywistych oczywistości" nie wnoszą nic nowego do sprawy, a wręcz powodują kolejne wątpliwości i niedopowiedzenia.

Pielęgniarstwo rodzinne.

Grupa posłów pisze do ministra zdrowia w sprawie przywrócenia na rynku usług medycznych definicji pielęgniarki rodzinnej.

Pielęgniarstwo rodzinne.

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna pisze do redakcji Portalu: zabiera się pielęgniarkom możliwość kontraktowania nocnej, świątecznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ, a nawet zostało nam to podstępnie zabrane od 1.03.2011r.

Pielęgniarstwo poz.

Prezes NFZ znowelizował zarządzenie w sprawie warunków udzielania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. To owoc spotkań przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z resortem zdrowia w ostatnich dniach poprzedniego roku.

Pielęgniarka poz.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne Pomorza Zachodniego do posłów: Uważamy, iż świadczenia pielęgniarskie powinny być kontraktowane przez pielęgniarki - żądamy przywrócenia pielęgniarek środowiskowo –rodzinnych nie tylko w nazwie, ale i w obowiązkach.

Pielęgniarka, położna poz.

Pielęgniarki poz z Dolnego Śląska piszą do poseł Krystyny Łybackiej: jedynym uczciwym i logicznym wyjściem dla pielęgniarek praktyki i pacjentów oczekujących nas w domach, będzie wydanie zarządzenia zezwalającego na kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich wyłącznie pielęgniarkom.

Pielęgniarka, położna poz.

Informacja prasowa centrali NFZ z dnia 2 grudnia dotycząca zmian w zasadach zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych.

Pielegniarka, położna poz.

Prezes NFZ w dniu 1 grudnia wydał zarządzenie w określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pielegniarka, położna poz.

Grupa trzynastu posłów pisze do minister zdrowia w sprawie podjęcia przez ministerstwo zdrowia dialogu społecznego ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w zakresie zasad funkcjonowania pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej. 1 KOMENTARZ.

Pielęgniarka poz.

Uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 2011 r.

Pielęgniarka poz.

Konflikt pomiędzy pielęgniarkami rodzinnymi prowadzącymi własny NZOZ, a przychodnią lekarza rodzinnego. Niestety w Polsce pielęgniarka lub położna, która nie chce pracować "przy lekarzu" popełnia grzech śmiertelny. A lekarz zatrudnia "swoje" pielęgniarki . . .

Pielęgniarka położna poz.