Działy aktualności

Pielęgniarka i położna rodzinna

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 2011 r.

Pielęgniarka poz. położna poz, pielęgniarka szkolna.

Minister zdrowia podpisała rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zobacz wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki i położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz warunki ich realizacji. Powyższe rozporządzenie ma zastosowanie do umów zawartych lub zawieranych na 2011 r. i lata następne.

Pielęgniarka, połozna poz i pielęgniarka szkolna.

NFZ znowelizował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Nowelizacja ma zastosowanie do świadczeń zrealizowanych od 1 listopada 2010 roku.

Pielęgniarka, położna poz.

Poseł do minister zdrowia: Do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo od pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka i położna poz.

MZ przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz. Załacznikiem nr 2, 3 i 4 do rozporządzenia jest WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI.

Pielęgniarka, położna poz. Pielęgniarka szkolna.

Pielęgniarki POZ do redakcji Gazety i Portalu: Prosimy o przekazanie naszej prośby do wszystkich koleżanek pielęgniarek poz o zamieszczanie kontaktów . . .

Pielęgniarstwo rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne do minister zdrowia: dlaczego Prezes NFZ rządzi się swoimi prawami i interpretuje rozporządzenia w sposób wygodny i korzystny dla grupy zawodowej lekarzy, a godzi w nas - pielęgniarki. "Urzędnicy NFZ nie poczuwają się do obowiązku odpowiadania na pisma służbowe związane z wyjaśnianiem zaistniałych problemów. W rozmowach telefonicznych jesteśmy zbywane, lekceważone i pozostawiane bez odpowiedzi."

Pielęgniarka poz.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zobacz stanowczy sprzeciw wobec tej opini, która "w sposób jednoznaczny przekreśla dorobek i zasługi pielęgniarek w walce o samodzielność zawodu oraz jego rozwój" oraz "poprzez zatarcie wyraźnych granic pomiędzy fachową opieką pielęgniarską a opieką sprawowaną przez opiekunów medycznych, stwarza groźny precedens". 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne. Kto i gdzie to powiedział? "Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia powinny być nazwane imieniem Marka Twardowskiego. To powinniście napisać na tabliczce – Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia imienia Marka Twardowskiego". 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

Pielęgniarka poz - NFZ ogłosił projekt zarządzenia prezesa NFZ na 2010 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 14 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Pielęgniarka uwierzyła NFZ i założyła zoz, by wykonywać świadczenia pielęgniarki opieki domowej. Wzięła sprawy w swoje ręce!" Udało się przebrnąć całą procedurę rejestracyjną, zorganizować zakład, personel i ... złożyć wniosek o umowę z NFZ. I .... na tym koniec. Nie do końca bo . . . 10 tys. złotych straciła. "Śmiech na sali i kpina".

Pielęgniarka zadaniowa.

NFZ - w ramach szukania oszczędności zostały podjęte następujące decyzje: niektóre oddziały NFZ wstrzymały zawieranie umów w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania; od roku 2010 NFZ odstępuje od w/w produktu – jednocześnie uzupełniając i wzmacniając finansowanie opieki długoterminowej. NFZ znowelizował zarządzenie nr Nr 105/2008/DSOZ.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne. Pielęgniarka zadaniowa.

Pielęgniarka zadaniowa ma pod opieką maksymalnie ośmiu pacjentów. NFZ płaci takiej pielęgniarce około 6 tys. zł miesięcznie. Zobacz reportaż telewizyjny w tej sprawie. Padają w nim słowa: "Pielęgniarki nie są kontrolowane. I nie zawsze są uczciwe. Często wpisują zabiegi, których nie wykonują. A pacjenci pozostawieni są bez opieki". Zobacz jakie stanowisko w tej sprawie zajął przedstawiciel izby pip.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Zapytanie poselskie do MZ w sprawie "sytuacji prawnej pielęgniarek rodzinnych i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej".

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Sprawa dotycząca ujednolicenia wzoru zlecenia lekarskiego dla pielęgniarek rodzinnych, który by stanowił załącznik do umów na 2010 rok.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne. Zobacz informację MZ po spotkaniu w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich rozliczania i finansowania.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

NFZ znowelizował Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Pielęgniarki środowiskowe: "będziemy wykonywać świadczenia trzy miesiące po złożeniu deklaracji". Rodzina dziecka: "To jakiś absurd". MZ: "obowiązek opieki od chwili złożenia deklaracji". Prezes firmy zatrudniającej pielegniarki: "To błąd naszych pracownic".

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - "Rachunek ekonomiczny kosztów prowadzenia Gabinetu Pielęgniarki POZ według zarządzenia nr 105 Prezesa NFZ". 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Naczelna Izba PiP złożyła zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o "podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez NFZ w zakresie poz, które to praktyki polegają na nadużywaniu pozycji dominującej".

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Sprawy gabinetów pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych ( według NFZ pielęgniarki poz) ciąg dalszy. NFZ przekazał do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia 105/2008/DSOZ w sprawie poz. Zobacz zaproponowane zmiany. 10 KOMENTARZY.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Prasa - Absurdalny pomysł Ministerstwa Zdrowia. Pielęgniarki opiekujące się pacjentami w domu od nowego roku będą musiały mieć swoje gabinety, chociaż nie są im do niczego potrzebne.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Informacja po spotkaniu samorządu zawodowego z przedstawicielami MZ oraz NFZ w sprawie określania zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarskich w POZ od 1.07.2009r. i w latach następnych.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Pielęgniarstwo rodzinne - Porozumienia Zielonogórskiego apel w sprawie "uregulowania sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarki POZ, które z WOW NFZ podpisały odrębne umowy". 7 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

NFZ wprowadził zarządzenie, według którego pielęgniarki, prowadzące działalność gospodarczą, muszą założyć gabinety. One same nazywają to absurdem. Dlaczego? Zobacz reoprtaż telewizyjny.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Jeśli decyzje prezesa NFZ wejdą w życie, pacjent będzie miał utrudniony dostęp do opieki pielęgniarskiej - alarmują naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W Małopolsce bez pracy może pozostać 1670 pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Zobacz jaka jest aktualna sytuacja w sprawie Zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezentujemy stanowisko MZ.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Porozumienie Zielonogórskie na spotkaniu w MZ po raz kolejny wskazuje na "problem z dostępnością do świadczeń pielęgniarki poz w gabinecie pielęgniarki poz. (brak gabinetów), przede wszystkim w Wielkopolsce".

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Pielęgniarstwo środ-rodz. Sprawa "gabinetów". Poseł pytał MZ, odpowiadał podsekretarz stanu p. Marek Twardowski, odpowiedź wywołała oburzenie. Teraz w sprawie wypowiada się minister zdrowia. MZ wystąpiło o "rewizję" rozporządzenia w sprawie warunków jakie muszą spełniać pomieszczenia . . .

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego na spotkaniu w MZ przedstawili " dokumenty świadczące o niewłaściwej realizacji umów zawartych w zakresie pielęgniarki poz w województwie wielkopolskim, w odniesieniu do ograniczenia dostępności do świadczeń i braku wykonywania świadczeń w gabinecie pielęgniarki poz".

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Stanowisko MZ w sprawie zestawu przeciwwstrząsowego. "Skład zestawu zależeć powinien przede wszystkim od charakteru udzielanych świadczen zdrowotnych".

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

Poseł do MZ w sprawie zarzutów pielęgniarek i położnych w stosunku do wydanego przez prezesa NFZ zarządzenia nr 105/2008.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Posłuchaj wypowiedzi małopolskich pielęgniarek w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Poseł zadaje pięć pytań MZ w sprawie "gabinetów zabiegowych" pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Reportaż telewizyjny w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

NFZ w dniu 11 lutego br. znowelizował zarzadzenie Nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Kolejna publikacja pracy licencjackiej na Portalu. Wioleta Sochaj - Profilaktyka cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowiskowo rodzinnej.

Prace licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Poseł do Premiera o wystąpienu przedstawiciela MZ na posiedzeniu Sejmu podczas dyskusji w sprawie gabinetów pielęgniarek poz. Przedmiotowe wystapienie było "nierzetelne, nie przedstawiło rzeczywistej sytuacji pielęgniarek i położnych, a także dezinformowało społeczeństwo".

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

POZ - Poseł pyta w sprawie wykonywania badań labolatoryjnych w domu chorego Ministerstwo Zdrowia odpowiada.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.