Działy aktualności

Pielęgniarka i położna rodzinna

Senator do NFZ: Odrzucono ofertę pielęgniarskiego ośrodka w ramach kontraktowania na 2009 rok. Zainteresowane pielęgniarki skarżą się na "dyskryminację, negatywne nastawienie, szykany, przekazywanie nieprawdziwych informacji".

Kontrakty pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Stanowisko samorządu zawodowego w sprawie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku i latach następnych.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Reakcja naszego środowiska zawodowego na wystąpienie sejmowe Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych w 2009 roku.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS.

Pielęgniarstwo poz.

Interpelacja poselska w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla gabinetu pielęgniarek rodzinnych zawartych w Zarządzeniu nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ.

Pielęgniarka poz.

Interpelacja poselska w sprawie warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz przez NFZ. Sześć pytań.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Materiał wideo. Wielkopolskie - 600 pielęgniarek i położnnych środowiskowo - rodzinnych, mimo niekorzystnych warunków kontraktowania na 2009 rok złożyło oferty do NFZ, który zapowiada: prolongaty na gabinety zabiegowe na 2010 rok nie będzie!

Nie ma już szans na zmianę (jeszcze w tym roku) niekorzystnych zapisów Zarzadzenia Prezesa NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku.

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne. Fiasko rozmów z NFZ. Przedłużenie terminu składania ofert do 22 grudnia. Zobacz materiał wideo.

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Poznań: Rozgoryczone pielęgniarki poz przyszły na spotkanie z parlamentarzystami. NFZ przedłuży termin składania ofert?

Informacja Naczelnej Izby PIP po spotkaniu w dniu 4 grudnia z przedstwaicielami NFZ i MZ w sprawie kontraktowania poz w 2009 roku. Rozmowy nadal trwają.

Poseł do MZ: Czy NFZ planuje na rok 2009 skierować do pielęgniarek i położnych POZ programy profilaktyczne?

Informacja w sprawie rozmów w dniu 4 grudnia z NFZ i MZ w zakresie zapisów Zarządzenia Nr 105/DSOZ

POZ - Jakie są dotychczasowe rezurtaty rozmów w sprawie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 105/DSOZ - gabinet zabiegowy, mieszany lub zadaniowy system finansowania, harmonogram pracy?

UWAGA! Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna: Koleżanki, bądźmy zorganizowane i czekajmy na sygnał, że należy jechać do Warszawy!

Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka udzialająca świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna? Opinia MZ.

Poseł pyta MZ w sprawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo odpowiada . . .

Stanowisko samorządu zawodowego w sprawie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 105/DSOZ/08 w sprawie realizacji umów w rodzaju poz.

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA".

Relacje ministerstwa oraz samorządu po spotkaniu MZ z władzami izb pip. Poruszono sprawy, DPS-ów, systemu kształcenia, wynagrodzeń, opiekunów medycznych. Zaplanowano na 24 listopada konsultacje w sprawie poz.

Prezez NFZ określił warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Interpelacja poselska w sprawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz.

Porozumienie Zielonogórskie broni rękami i nogami nzoz przed kontrolą w zakresie realizacji ustawy podwyżkowej.

Wartości stawek kapitacyjnych, porad, ryczałtów i punktu w POZ.

NFZ określił warunki postępowania dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2009 i w latach następnych.

Z redakcyjnej poczty: Czy NZOZ-y mogą robić co chcą w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ.

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy na 2009 r.

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce - stanowiska, apele, wnioski.

NFZ zmienił warunki zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Stanowisko samorządu zawodowego do zmiany zasad kontraktowania POZ.

PZ do swoich członków: nie ujawniajcie jak wykorzystaliście środki z ustawy podwyżkowej!

Porozumienie Zielonogórskie -weryfikacja wykonania ustwy podwyżkowej nie dotyczy POZ.

POZ - pielęgniarka 23,88 zł; położna - 12,24zł; pielęgniarka szkolna - 38,04 zł.

Zmiana warunków finansowania świadczeń w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej.

Poseł do MZ - rozdzielić zadania pielęgniarki środowiskowej i pielęgniarki praktyki.

Pielęgniarstwo rodzinne. Wykonywanie zleceń specjalistów, posiadanie gabinetu zabiegowego, pobieranie i transport materiału biologicznego.