Działy aktualności

Dofinansowane studia pomostowe

MZ informuje 20 sierpnia 2010 roku, że listę uczelni prowadzących dofinansowane studia pomostowe opublikuje "na początku września". Mamy 15 września. I nadal tysiące pielęgniarek i położnych nie ma informacji czy rozpoczynające się studia za 15 dni będą studiami bezpłatnymi czy płatnymi. MZ pielęgniarek i położnych nie szanuje? Czy robi na złość?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

MZ zamiast ogłosić, które uczelnie od października będą prowadzić dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych (a jest to informacja bardzo oczekiwana przez pielęgniarki i położne, po prostu chcą wiedzieć czy będą płacić czy nie za studia) ogłosiło w dniu 20 sierpnia, że . . . .

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Studia pomostowe dla położnych. Poseł pyta MZ, dlaczego położne w wielu rejonach kraju pozbawione są możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów pomostowych? Ta interpelacja poselska to efekt pisma położnej, skierowanego do posłów a opublikowanego w maju na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Kiedy będzie wiadomo jakie uczelnie będą prowadzić dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2010/2011? W poprzednim roku ogłoszono to 29 lipca.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz jak jest zorganizowany egzamin dyplomowy na studiach pomostowych, na przykładzie jednej z wyższych uczelni prowadzącej przedmiotowe studia. Co myślicie o egzaminie praktycznym dla czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych? Pielęgniarka na Portalu w 2006 roku pisała: "egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji".

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

KOSMOS! MZ przeprowadziło ankietę wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli studia w 2009 roku. MZ wyraża pogląd, że 43 % ankietowanych stwierdziło, że dzięki odbytym studiom pomostowym otrzymało podwyżkę, a 41 % awansowało. A łyżka na to, NIEMOŻLIWE!

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko! Pamiętaj, jeśli jesteś absolwentem pięcioletniego liceum medycznego to Twoje studia pomostowe, rozpoczynające się w roku akademickim 2010/2011 powinny trwać "dwa semestry lub 1.150 godzin". Lub krócej bo możesz mieć zaliczoną część praktyk zawodowych ze względu np. na staż zawodowy. Uważaj na treść umowy z uczelnią!

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na studia pomostowe pielęgniarek i położnych. To ważna informacja w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych 2010. Teraz czekamy na przetarg, który rozstrzygnie: jakie uczelnie będą prowadzić przedmiotowe studia, ile będzie dofinansowanych miejsc na konkretnych uczelniach, jaka będzie wysokość wkładu własnego studenta do czesnego?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz reportaż z rekrutacji na pomostowe studia dla pielęgniarek. Zobacz wypowiedzi pielęgniarek - stanie po kilkanaście godzin przed uczelnią jest dla nas upokarzające! Zobacz 300 osobową kolejkę, w ramach "listy społecznej".

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz ile Ministerstwo Zdrowia planuje miejsc na studiach pomostowych na poszczególnych uczelniach w najbliższym roku akademickim. Ta informacja ma znaczenie w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Okrutne prawo! Dlaczego Prezes Naczelnej Izby PiP oraz przewodnicząca okręgowej izby zostały pozbawione możliwości odbycia dofinansowanych studiów pomostowych?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Kiedy będzie wiadomo ostatecznie, które uczelnie będą prowadzić dofinansowane studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2010/2011?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz pismo położnej do posłów w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Czy system dofinansowania studiów pomostowych pielęgniarek i położnych jest sprawiedliwy, skoro część studentów sama ponosi w 100% ich koszty a inna część nie ponosi żadnych opłat? Czy nie lepiej było tak zorganizować podział środków finansowych, aby objąć wszystkich studentów programem dofinansowania?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz wykaz uczelni, które będą prowadzić dofinansowane studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo - nabór wiosenny 2010. Zobacz także liczbę miejsc, wysokość opłaty za jeden semestr. Czy to już będzie nabór na skrócone studia?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Z redakcyjne poczty: dlaczego pielęgniarka czy położna bezrobotna lub mająca przerwę w wykonywaniu zawodu nie ma prawa do bezpłatnych studiów pomostowych? 7 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Wiemy jakie uczelnie w tym roku nie będą prowadzić dofinansowanych studiów pomostowych! Zobacz wykaz 61 uczelni, które może będą prowadzić przedmiotowe studia, na 68 akredytowanych. Przeczytaj kolejne informacje dotyczące odpłatności za te studia, wnoszone przez poszczególne pielęgniarki i położne w 2010 roku. 27 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Wiemy jaka będzie maksymalna opłata, wnoszona za jeden semestr nauki, przez studenta dofinansowanych studiów pomostowych w 2010 roku. Opłata maksymalna. Ale może będzie tak, że studenci nie zapłacą za czesne ani jednej złotówki z własnej kieszeni! 14 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Informacja w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. W roku 2010 będą dwa nabory: zimowy i jesienny. Na ten cel wydatkowane zostanie prawie 48 mln zł. 1 KOMENTARZ.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Nowy dział na Portalu: wszystko co chcesz wiedzieć w sprawie skrócenia czasu kształcenia na studiach pomostowych dla pielęgniarek, absolwentek liceów medycznych. ZAPRASZAMY. 26 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia wydało środki finansowe na promocję dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. Ponad osiemset tysięcy złotych! Za te pieniądze można było opłacić semestr nauki ponad 425 pielęgniarkom. 30 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo Zdrowa organizuje konferencję w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. W hotelu MARRIOTT. Koszt ponad 70 tys. złotych! 25 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2009/2010r.

Liczba miejsc na dofinansowanych studiach pomostowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu zwiekszyła się z 38 do 69. Zobacz komunikat mnisterstwa zdrowia w tej sprawie.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2009/2010r.

Głos pielęgniarki w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Pielęgniarka pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. I . . . . "To jest jawna dyskryminacja!" 11 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki, które dostały się na (nie)dofinansowane studia pomostowe na: UH-P w Kielcach, WSHE we Włocławku, UWM w Olsztynie, WSA w Lomży, UM w Łodzi, WUM w Warszawie, KK w Jeleniej Górze, WSUZ w Pińczowie stoją przed poważnym dylematem!

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz wykaz uczelni, które prowadzić będą dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2009/2010. Takie studia prowadzić od jesieni będzie 45 uczelni z pośród 63 kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 8 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2009/2010r.

W najbliższym roku akademickim 5 200 pielęgniarek i położnych rozpocznie studia pomostowe. Ile zapłacą za czesne? Zero złotych! W roku 2010 środków fnansowych na refundację studiów pomostowych ma być o 45% więcej. 3 KOMENTARZE.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

W tym tygodniu MZ ma ogłosić, które uczelnie będą w najbliższym roku akademickim prowadzić dofinsowane studia pomostowe dla 4,4 tys. pielęgniarek. Natomiast uczelnie przeprowadziły już rekrutację na te studia, nie mając żadnych gwarancji, że otrzymają dotację z MZ. Skutek - pielęgniarki (studentki) jeszcze nie wiedzą czy są studentkami płatnych czy dofinansowanych studów. Powtarza się ubiegłoroczna sytuacja. Jakież to polskie . . .

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Informacja o tym jak przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wizytowali uczelnie medyczne prowadzące kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach dofinansowanych studów pomostowych. Zobacz zdjęcia.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Zobacz ile będzie w tym roku akademickim miejsc na studiach pomostowych.

Studia pielęgniarskie.

MZ przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne. Limit miejsc na pielęgniarstwo pomostowe (zaoczne) zwiększono o 1790 miejsc, a na położnictwo o 450 miejsc w stosunku do 2008 roku. Zobacz wykaz uczelni z liczbą miejsc.

Studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Kiedy będzie wiadomo ostatecznie, które uczelnie będą prowadziły w najbliższym roku akademickim dofinansowane studia pomostowe i za jaką cenę? Czy będzie a jeśli tak to w jakiej wysokość dopłata wnoszona przez pielęgniarki?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

MZ opłaci druk prawie 180.000,00 ulotek oraz 9.000,00 plakatów reklamujących dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. To kolejny element kampanii reklamowej po spotach radiowych i "pakietach startowych".

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

MZ na 8800 "pakietów startowych" służących promocji dofinansowanych studiów pomostowych wyda prawie pół milona złotych. Na radiowe spoty reklamowe kolejne sto trzydzieści dwa tysiące.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Z redakcyjnej poczty: położna w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych - "A może by tak doprowadzić by pieniądze szły za konkretnym studentem".

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

MZ wyda ponad sto trzydzieści tysięcy złotych na spoty reklamowe (reklama radiowa). Ministerstwo reklamuje dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

W naborze wiosennym 365 pielęgniarek na 9 uczelniach rozpocznie dofinansowane studia pomostowe. Studenci z tego naboru za czesne nie zapłacą ani jednej złotówki.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Poseł do MZ: Kto ponosi faktyczną odpowiedzialność za tak drastyczne opóźnienia i niedopatrzenia przy realizacji projektu ˝Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych˝ i jakie konsekwencje winny być wobec niego zastosowane?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe 2009. Zobacz na których uczelniach studia pomostowe będą całkowiecie za darmo, a na których pielęgniarka będzie musiała dopłacić (nie więcej niż 350 zł za semestr). Przedmiotowe studia prowadzić będą 53 uczelnie - zobacz ich wykaz.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe 2009! Jaką maksymalną opłatę poniesie student?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.