Działy aktualności

Dofinansowane specjalizacje

Jakie opłaty poniesie pielęgniarka, która zostanie zakwalifikowana w 2009 na specjalizacę dofinansowaną z budżetu państwa? To zależy. 1163 zł lub nic!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Izba pip w Krakowie ogłosiła nabór na specjalizację oraz wykaz literatury wymganej na egzaminie wstępnym. Wykaz wzbudza wątpliwości a w niektórych elementach jest kuriozalny!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Zobacz kurs medyczny z humorem i informację, że MZ ogłosiło wyniki przetargu na dofinansowane specjalizacje. Rozdysponowano 1325 miejsc z 1800 na ten rok. Zobacz w jakim województwie i jakie specjalizacje będą dofinansowane.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Zobacz ile rocznie pielęgniarek i położnych odbyło szkolenia specjalizacyjne w latach 2000 - 2008. To prawie 12 tysięcy osób.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Z redakcyjnej poczty: W sprawie egzaminu specjalizacyjnego: "Nielogiczne pytania. I odpowiedzi nie wiem skąd brane. I nie mam wglądu do pytań. Więc jak mam im udowodnić prawdziwość odpowiedzi? Skąd wiem czy dobrze sprawdzili?"

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane specjalizacje 2009. Zobacz jakie specjalizacje dofinansuje MZ w województwie: wielkopolskim, warmińsko - mazurskim, zachodniopomorskim, śląskim, pomorskim, podlaskim, świetokrzyskim, podkarpackim.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane specjalizacje 2009. Zobacz jakie specjalizacje dofinansuje MZ w województwie: opolskim, mazowieckim, małopolskim, łodzkim, lubuskim, lubelskim, kujawsko - pomorskim, dolnośląskim.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

MZ biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa opracowało dokument: priorytetowe dziedziny specjalizacji do dofinansowania w roku 2009 w poszczególnych województwach.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ w sprawie publikacji "banku pytań", które będą obowiązywać na państwowym egzaminie kończącym szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

MZ w dniu dzisiejszym opublikowało na swojej stronie internetowej Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2008 roku. W sprawie wysokości dofinansowania do specjalizacji oraz liczby miejsc szkoleniowych w 2009 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Wyłoniono ostatniego organizatora dofinansowanych specjalizacji rozpoczynających się w 2008 roku. Stowarzyszenie im. Sue Ryder z Bydgoszczy poprowadzi specjalizację w dziedzinie piel. anestezj. i intens. opieki dla pielęgniarek.

Wyłoniono organizatorów, którzy będą prowadzili dofinansowane specjalizacje. Rozdysponowano kolejnych 275 miejsc szkoleniowych w 11 województwach.

Zobacz w jakich woj. oraz w jakich dziedzinach MZ zamierza dofinansować kolejne specjalizacje.

Rozdysponowano kolejne 400 miejsc na dofinansowanych specjalizacjach.

Do rozdysponowania pozostało 275 miejsc z 1800 dofinansowanych miejsc szkoleniowych specjalizacji, które rozpoczną sie w 2008 roku.

Kolejny przetarg na dofinansowane szkolenia specjalizacyjne.

MZ ogłosiło kolejny przetarg na wyłonienie organizatorów, którzy prowadzić będą dodinansowywane specjalizacje. Wysokość dofinansowania to 4.215 zł.