Pielęgniarka, położna uprawnienia emerytalne

Pielęgniarki - minister zdrowia: "była długa dyskusja o osobach z licencjatem".

Podział pielęgniarek w siatce płac.

Pielęgniarki po 30 latach pracy zmianowej powinny mieć prawo do emerytury.

Sprawa sądowa. Pielęgniarka sprawę wygrała. Dziwi natomiast, że pielęgniarce odmówiono należnych jej praw, tylko dlatego, że na angażu o pracę widniała adnotacja: "pielęgniarka" i "starsza pielęgniarka". Rozczulające jest stwierdzenie sądu: "Na bloku operacyjnym pracowały anastetyczka i instrumentariuszka oraz siostra oddziałowa".

Pielęgniarka, położna uprawnienia emerytalne

"Chciałabym przypomnieć, zwolniono masę pielęgniarek i położnych, wygnano je z zakładów pracy po 30 latach pracy na tzw. świadczenia przedemerytalne bez możliwości dodatkowego zarobkowania".

Wiek emerytalny pielęgniarek i położnych.

Posłanka pielęgniarka Bernadeta Krynicka w sejmie w dniu 26 października o wieku emerytalnym: "Chciałabym przypomnieć, zwolniono masę pielęgniarek i położnych, wygnano je z zakładów pracy po 30 latach pracy na tzw. świadczenia przedemerytalne bez możliwości dodatkowego zarobkowania".

Wiek emerytalny pielęgniarek i położnych.

Dyrekcja szpitala: Decyzja pielęgniarki o przejściu na emeryturę może być uwarunkowana tym, że pielęgniarka ma tak schorowany kręgosłup, że po prostu nie jest w stanie już dalej pracować. Praca pielęgniarki jest też pracą fizyczną. Nie tylko bowiem potrzebna jest tu wiedza medyczna, ale też umiejętność odpowiedniego uchwycenia pacjenta, a także siła fizyczna. Do tego dochodzi przepracowanie oraz to, że praca pielęgniarki ma charakter urazogenny...

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Poseł pyta ministra zdrowia o pielęgniarki, które z dniem 1 października przejdą na emeryturę. "Pielęgniarki zwykle korzystają z możliwości zakończenia pracy i ewentualnie potem podejmują ją na kontraktach".

Pielęgniarki 2017.

Niektóre pielęgniarki wykonują "prace o szczególnym charakterze" - co skutkuje prawem do emerytury pomostowej (pracodawca odprowadza wyższe składki ZUS). Ale jest problem. To pracodawca decyduje czy zaliczy dane stanowisko pracy do "prac o szczególnym charakterze". Skutek? Pielęgniarki procesują się.

Wiek emerytalny pielęgniarek.

Veto prezydenta odrzucone - wcześniejsze emerytury (pomostowe) stan prawny w odniesieniu do zawodu pielęgniarki i położnej.

Wcześniejsze emerytury dla pielęgniarek i położnych - propozycje nowych rozwiązań w ramach tzw. emerytur pomostowych.

40 tys. osób poparło postulat pielęgniarek i położnych w sprawie wcześniejszych emerytur!

Rząd - NIE dla przywilejów emerytalnych pielęgniarek i położnych (z jednym wyjątkiem).

Pielęgniarka lub położna po zmianach które proponuje rząd, będzie miała prawo do emerytury pomostowej tylko ze względu na pracę jako „członek zespołów pogotowia ratunkowego".

Związek Pielęgniarek do MZ - chcemy spotkania w sprawie emerytur.

Działy aktualności