Uznawanie kwalifikacji w UE

Ministerstwo zdrowia - informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek w UE.

Videoinformacja - do czterech tygodni ma trwać procedura uznania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w konkretnym kraju UE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek w krajach UE.

Absolwenci Liceum Medycznego! Dzisiaj 9 października o godz. 11.30 Parlament Europejski ma znowelizować dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek. Co się zmieni?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Z informacji na stronie Parlamentu Europejskiego wynika, że w dniach 7-10 października zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie dyrektywy, która ma naprawić krzywdy wyrządzone polskim pielęgniarkom - absolewntkom Liceum Medycznego.

Pielęgniarstwo 2013.

Parlament Europejski - kwalifikacje polskich pielęgniarek ..... brak decyzji.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Fotorelacja ze stażu zawodowego polskich pielęgniarek w niemieckiej Klinice Frankfurt Höchst.

Zagraniczne staże zawodowe dla pielęgniarek.

Dobra wiadomość! Parlament Europejski na posiedzeniu w marcu br. uzna kwalifikacje zawodowe polskich pielęgniarek - absolwentów Liceum Medycznego.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Uznawanie kwalifikacji w UE. Zdumiewająca wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych!

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Na salonach UE minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poruszył temat zrównania uprawnień absolwentów liceum medycznego z pielęgniarkami z innych państw UE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Co słychać w sprawie uznawania przez kraje UE kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek, które są absolwentami liceum medycznego?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Nowe fakty (mamy nadzieję, że nie tylko medialne!) w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE. Wiele osób zainteresowanych obecnie studiami pomostowymi powinno poważnie rozważyć za i przeciw ich odbywaniu.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych dementuje! Z redakcyjnej poczty: "Informacja nadal rozpowszechniana jest w naszym szpitalu. Proszę o sprostowanie, bo to chore. Dziewczyny chcą rezygnować z nauki". 6 KOMENTARZY.

Uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE.

W Czechach zmieniły się przepisy i absolwentki tamtejszych "liceów medycznych" nie mają "uprawnień do samodzielnej pracy". To oznacza, że w ciągu najbliższych miesięcy wiele pielęgniarek będzie się musiało doszkolić lub zmienić pracę.

Praca dla pielęgniarek za granicą.

Rozmowy z UE w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentów Liceum Medycznego. UE uzna kwalifikacje, ale zapłać 1300 EUR. Zapraszamy do dyskusji.

Jeśli rząd "nie dopilnuje naszych interesów", pielęgniarki skorzystają z instytucji pozwu zbiorowego i wystąpią o odszkodowanie i zadośćuczynienie szkód, które szacują w sumie na ok. 170 mln zł.

Praca dla pielęgniarek za granicą.

Informacja MZ w sprawie stanu rozmów z Komisją Europejską w zakresie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE.

Praca dla pielęgniarek za granicą.

MZ: stan negocjacji z UE w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentów LM i szkół pomaturalnych.

MZ wyraża pogląd, że powinny zostać ustanowione prawa nabyte dla absolwentów liceów medycznych i zmienić zasadę przyznawania praw nabytych absolwentom szkół pomaturalnych.

UE automatycznie będzie uznawać oprócz dyplomu magistra, także dyplomy licencjata.

Oznacza to, że osoby posiadające dyplomy z takimi tytułami, które ukończyły kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo po 2004 roku, mają prawo do automatycznego uznania ich kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej.

Działy aktualności