Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarski absurd - dyrektorzy nie chcą przyjąć pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Związek pielęgniarek: wyższy wzrost pensji zasadniczej dla pielęgniarek jednozmianowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenie pielęgniarek oddziałowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Sąd o wynagrodzeniach pielęgniarek: dodatek podwyżkowy należy do całości wynagrodzenia.

Dodatki podwyżkowe dla pielęgniarek należy włączać do całości wynagrodzenia.

Podwyżki pielęgniarek - analiza obecnej sytuacji.

Podwyżki pielęgniarek - od lipca na pochodne 615,94 zł na etat.

Pielęgniarki - skąd podniesienie kwoty bazowej do 4200 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

4x400 pielęgniarek. Szpital pozwał NFZ.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: 60% płacy lekarza to nasza strategia!

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: w sejmie o niesprawiedliwościach siatki płac.

Siatka płac pielęgniarek i położnych.

Związek pielęgniarek o różnicy 2200 w podstawie pielęgniarek.

Siatka płac pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki do ministra: porównajmy nasze zarobki i lekarzy!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Płace pielęgniarek. Na co związek umówił się z ministrem zdrowia...

Działalność związku pielęgniarek.

Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

1200 do postawy pielęgniarek tylko do 1 kwietnia 2020.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki w dużych miastach mają wyższe wynagrodzenia.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Z sądu - pielęgniarka podejrzewała nierówne traktowanie w wynagradzaniu pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Senat: wynagrodzenia pielęgniarek są dzisiaj na "przyzwoitym poziomie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Kontrola w szpitalu podwyżek pielęgniarek. Wyniki?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Kolejna pielęgniarka wygrywa sprawę o zembalowe.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jaka podwyżka dla pielęgniarek od 1 lipca 2019 roku?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wiceminister o zrównaniu płac zawodów medycznych z sanitariuszem.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dyskusja w sejmie: wszystkie pielęgniarki mają licencjaty.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych

Oszukają pielęgniarki? Kwota bazowa uwolniona nie 1 stycznia 2020 roku?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jakie są najniższe podstawy pielęgniarek w grupach? 7, 8 i 9?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Różnica pomiędzy pielęgniarkami 2 tysiące PLN. Pomiędzy salową 300 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

MZ podało jakie są obecnie najniższe podstawy pielęgniarek w 7, 8 i 9 grupie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

MZ: Tyle zarabia pielęgniarka: magister ze specjalizacją, specjalistka, po LM lub SM.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jaki procent pielęgniarek dostanie podwyżki ze spłatą od 1 lipca?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Tyle zarabia pielęgniarka na godzinę.

Wynagrodzenia pielęgniarki i położnej.

Od 1 lipca 100 PLN do podstawy pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo jest kobietą... Dlatego jesteśmy dyskryminowane?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - wzrost płacy od 130 do 320 zł od lipca 2019?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki. Daleko do średniej krajowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

NFZ - "Płace pielęgniarek znacząco wzrosły w stosunku do innych gałęzi gospodarki".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Szpital porównuje płace: administracji, obsługi, pielęgniarek, lekarzy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarz: dałem stawkę 50 zł/h. Inne pielęgniarki 15-18 zł/h.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Różnice w pensjach pielęgniarek. Nawet 600 zł. Zależnie od oddziału.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Związek pielęgniarek: Zasadnicze wynagrodzenia pielęgniarek wahają się od 2600 do 6600 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka: pensja 3 tys. brutto dla pielęgniarki to upodlenie!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Działy aktualności