Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz trzy powody, które według resoru zdrowia stanowią o fakcie niemożności ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Trzeci nawet jest zabawny! "Ustalenie minimalnego wynagrodzenia mogłoby prowadzić do dalszego zubożenia pielęgniarek i położnych". A wydawało się, że radosna twórczość resoru zdrowia ma swoje granice.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz reportaż telewizyjny: kasa szpitala jest pusta. Podwyżki dostają tylko ... lekarze. Dyrektor szpitala mówi do kamery: "komuna się skończyła i nie ma czegoś takiego, że wszstkim sie należy, że wszyscy mają te same żołądki". Redakcja Portalu: życie sobie, a ustawa podwyżkowa dla pielęgniarek i położnych sobie!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko i położno! Powinnaś być zadowolona. Twoje zarobki według wiceministra zdrowia w okresie listopad 2007 do kwietnia 2011 wzrosły odpowiednio o: około 20%, 23% lub 28%. Do jakiej grupy się zaliczasz? Tylko nie kombinuj i pisz prawdę.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

MZ informuje - minister Kopacz nowelizuje siatkę płac obowiązująca w publicznych zoz, gdyż "brak podwyżki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, zarówno w 2010, jak i w 2011 r., spowoduje, iż wynagrodzenie części grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) będzie znacznie odbiegać od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r".

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych.

W Dzienniku Ustaw nr 230 pod poz. 1507 opublikowano treść ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych. Ustawa wejdzie w życie w dniu 21 grudnia br.

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prezydent RP w dniu 26 listopada podpisał ustawę regulującą, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Sejm uchwalił ustawę zawierającą zapis, że "kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Prasa o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych, które zapisano w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wiceminister resortu zdrowia tłumaczy dlaczego podpisano porozumienie w dniu 30 czerwca 2010 roku. Przedstawia argumentację za rozwiązaniami przyjętymi w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach. A kilka tygodni wcześniej w sejmie forsował ustawę likwidującą podwyżki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Interesujące prawne zagadnienie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. Pielęgniarka była zatrudniona w szpitalu. Dyrektor zatrudnił na równorzędnym stanowisku pracy kolejną pielęgniarkę, ale za wyższe wynagrodzenie. Pielęgniarka wystapiła do sądu o wyrównanie pensji i odszkodowanie. Sąd II instancji zasądził na jej rzecz . . . odszkodowanie! Sprawa trafiła do SN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Panie w czepkach nie wiedzą co podpisywały? Teraz piszą . . . wyjaśnienie do porozumienia. I o dziwo pojawiają się nowe fakty. Podobno OZZPiP wyraził zgodę na likwidację zapisu, na podstawie którego ze wzrostu kontraktu z NFZ, zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do podwyższania płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Każdy szpital ma swoją tzw. misję. A jaką misję powinno mieć MZ? Proponuję następującą: "Wczoraj nie mogliśmy, dziś możemy, a jutro . . . to zależy jak nam będzie bardziej pasowało".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Kilka refleksji na temat tzw. porozumienia MZ - OZZPiP. Jakie strony porozumienia, taki jego merytoryczny poziom!!!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisała tzw. "porozumienie" z OZZPiP. Nie ma ono żadnej mocy prawnej. To pobożne życzenia! Gołym okiem widać, że to element kampani wyborczej, prezydenckiej. A przecież mamy świadomość, że żaden minister zdrowia nie wykazał się taką arogancją w stosunku do naszej grupy zawodowej jak minister Ewa Kopacz. Szkoda, że związek dał się wciągnąć w kampanię.

Zwiazek zawodowy pielęgniarek i położnych.

Protesty pielęgniarek i położnych: Szczecin (wideo), Poznań, Kraków, województwo lubelskie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

"Do piekła trafi ten, kto powie, że przez ostatnie dwa lata pielęgniarki nie dostały żadnych podwyżek" - mówi minister zdrowia Ewa Kopacz. Dodaje także, że "pacjent nie będzie zakładnikiem". A tak po za tym to nie ma zrozumienia wśród pielęgniarek . . . No to przyjmujemy zapisy do piekła? Prawie 100 ZGŁOSZEŃ DO PIEKŁA.

Protesty pielęgniarek i położnych.

Ile warte są zawierane umowy z "menadżerami" szpitali? Dyrekcja szpitala podpisała porozumienie płacowe z pielęgniarkami i lekarzami. Z pielęgniarkami porozumienie zerwano a podwyżek nie przyznano. Z lekarzami porozumienia nie zerwano ale podwyżki przyznano w niepełnej wysokości. Pielęgniarki przygotowały 400 pozwów sądowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

PLAN B Minister Kopacz na przykładzie. Z redakcyjnej poczty. Pielęgniarki z Pabianic - "Problem nasz polega na tym, że w demokratycznym państwie prawa w środku Europy, 700 pracowników byłego SPZOZ-u od 2 miesięcy jest bez środków do życia". Dyrektor uważa, że myślimy tylko o sobie, kiedy zaproponowaliśmy wzięcie kredytu przez miasto na wypłatę części naszych wynagrodzeń . . . 2 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo - warunki pracy i płacy.

MZ ma przedstawić "pozycjonowanie stanowisk" pracy pielęgniarek i położnych. 65 KOMENTARZY.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w sejmie o strajku pielęgniarek i położnych w Radomiu: "600 pielęgniarek zatrudnionych w tym szpitalu do obsługi pacjentów . . . ". Pani minister: obsługa jest w barze! 4 KOMENTARZE.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Ewa Kopacz a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Pani poseł (opozycja) szefowa sejmowej komisji zdrowia Ewa Kopacz w 2007 roku: ZA. Pani minister zdrowia (koalicja rządowa) Ewa Kopacz w 2009 roku: PRZECIW.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Stargard Szczeciński. Pielęgniarki czekają na mediatora z ministerstwa PiPS. Żądają podwyżki płac. Młoda pielęgniarka podejmująca pracę otrzymuje angaż opiewający na około 1,5 tys. zł miesięcznie brutto. Były dyrektor powiedział, że jest mu wstyd, gdy podpisuje umowę o pracę z młodą pielęgniarką. Właśnie z powodu niskiego wynagrodzenia, jakie może zaproponować.

Protesty pielęgniarek.

MZ "prowadzi ustalenia zmierzające do ewentualnego powołania zespołu ds. taryf, którego zadaniem miałoby być opracowanie, na podstawie wartościowania stanowisk pracy, projektu systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych".

Wartościowanie stanowisk pracy w pielęgniarstwie.

Protest pielęgniarek w Zambrowie. Pielęgniarki w tym szpitalu po dwudziestu pięciu latach pracy zarabiają nieco ponad półtora tysiąca. To są dyżury płatne za święta, za noce plus wysługa 25 lat. Wychodzi 1600 zł z groszami. Dyrekcja: od1 lipca konieczna obniżka płac!

Protesty pielęgniarek.

Temat na bieżący wekend: Miesiąc temu na Portalu zamieściliśmy film (oglądano go prawie 2500 razy) z rozmów o podwyżki w szpitalu w Białymstoku. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Dyrekcja: "nie ma środków na podwyżki". Pielęgniarki wystapiły o powołanie mediatora. Zobacz z jakim skutkiem zakończyła się jego "misja". Komentarz pod artykułem "Brawo Agnieszka". Zobacz regulacje prawne w zakresie mediacji oraz wysokści wynagrodzenia mediatora.

Protesty pielęgniarek.

Koniec 20-dniowego strajku pielęgniarek w Rybniku. Podwyżki nie wywalczono. Uczestnicy strajku: "Gdyby nie strajki takie, jak ten w naszym szpitalu, pielęgniarki zarabiałyby 1400 zł. Dyrektorzy zawsze mówią, że nic nie mogą. Prawda jest taka, że swoje trzeba wywalczyć". Ordynator:" nie wyobrażam sobie już pracy z pielęgniarkami, które "utraciły zaufanie publiczne". Zobacz zdjęcia.

Protesty pielęgniarek.

Szpital w Rybniku: Dyrektor zaproponował "podwyżkę" płac dla pielęgniarek. 14.51 zł. Tak! Czternaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy. Oczywiście brutto. 2 KOMENTARZE.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Protesty pielęgniarek w Rybniku i Radomiu. Rybnik - zdaniem dyrektora strajk jest nielegalny; złożył doniesienie do prokuratury o sfałszowaniu referendum strajkowego.

Protesty pielęgniarek.

Protest pielęgniarek w Mysłowicach. Wszystkie pracujące na bloku operacyjnym złożyły wypowiedzenia z powodu niskich zarobków. Szpital jest spółką od dwóch miesięcy. Od poniedziałku blok przestanie działać?

Protesty pielęgniarek.

Kanał infopielegniarki na YouTube. Zobacz reportaż w sprawie negocjacji płacowych pielegniarek z dyrekcją szpitala. Wypowiedzi pielęgniarek przed i po negocjacjach. Warto zobaczyć. 6 KOMENTARZY.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dyrekcja szpitala w Rybniku: "żądanie, by wynagrodzenie podstawowe pielęgniarki oddziałowej wynosiło 4 880 złotych, jest nieporozumieniem". Pielęgniarki na dwie godziny odeszły od łóżek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dyrekcja szpitala w Gorzowie Wlkp. zamierza zwolnić 100 pielęgniarek. Audyt wykazał przerost zatrudnienia w grupie średniego personelu. Pielęgniarki mówią, że to nieporozumienie.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Dyrektor szpitala zwolnił dyscyplinarnie pielęgniarki za "nielegalny strajk". Sprawa trafiła do sądu. Obrońca pielęgniarek: "postępowanie dyrektora nosi wszelkie znamiona szykanowania pielęgniarek jako grupy zawodowej".

Protesty pielęgniarek.

Rozmowa z pielegniarką, którą dyrektor szpitala zwolnił z pracy. Powód zwolnienia? Zdaniem dyrektora strajk był nielegalny.

Protesty pielęgniarek.

Tym razem nie było strajku i odchodzenia od łóżek pacjentów. Pielęgniarki z żywieckiego Szpitala Powiatowego postanowiły zaprotestować w inny sposób. Zorganizowały manifestację pod budynkiem organu założycielskiego szpitala.

Protesty pielęgniarek.

W szpitalu dyrekcja zamierza zlikwidować 120 etatów. Najwięcej wypowiedzeń trafi do . . . pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz co minister zdrowia powiedziała w sejmie o "minimalnym wynagrodzeniu" pielęgniarek i położnych. 5 KOMENTARZY.

Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych.

Szpital w Nowym Targu: dyrekcja zwraca się do związków zawodowych o przygotowanie listy osób do zwolnień. Dyrekcja nie wyklucza nawet zwolnień grupowych.

Protesty pielęgniarek.

Łodź: dyrektor szpitala dyscyplinarnie zwolnił z pracy czteroosobowy zarząd zakładowej organizacji pielęgniarek. Powód? "Nielegalny strajk w 2008 roku". "To jest skandal, co z nami robią!" mówi przewodnicząca związków. Podkreśla, że to sąd może ostatecznie roztrzynąć czy strajk był legalny.

Protesty pielęgniarek.

W maju protesty pielęgniarek i położnych? Zobacz jakie są powody zapowiadanych protestów.

Protesty pielęgniarek.

Działy aktualności