Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Pielęgniarki rodzinne! Sejm. We wrześniu sejmowa komisja zdrowia odbędzie posiedzenie w sprawie: "Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat roli i zadań pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej".

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Poseł: do mojego biura poselskiego zgłaszają się Pielęgniarki i Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, będące na umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Co właściwie powiedział w sejmie minister Radziwiłł o pielęgniarkach rodzinnych w kontekście kontraktowania przez te pielęgniarki świadczeń z NFZ?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

"Pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej - choć ostro przeciw temu protestowały - nie będą już mogły zawierać osobnych kontraktów na sprawowanie opieki nad pacjentami. Kontrakt dostanie tylko zespół złożony z lekarza, pielęgniarki, położnej, ewentualnie higienistki i dietetyka".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia: Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec sprzeciwu pielęgniarek i położnych, które nie wyrażają zgody na wspólne finansowanie świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Radziwiłł zaprezentował "nową podstawową opiekę zdrowotną".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Przedstawiciel NFZ mówi w sejmie o pielęgniarkach rodzinnych.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

PIS nie chce rozmawiać o pielęgniarkach rodzinnych. Poseł wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad sejmu o dyskusję o propozycji Radziwiłła, żeby "NFZ, póki on jest, nie zawierał kontraktów z pielęgniarkami...".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

"Liczący 17 osób Zespół ds. POZ, który w większości składa się z lekarzy tzw. Porozumienia Zielonogórskiego, realizując dążenia tej wąskiej grupy zawodowej i nie uwzględniając licznych i słusznych wniosków środowiska pielęgniarek i położnych rodzinnych...".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do wiceministra zdrowia: "to jest najistotniejsza rzecz, żeby mogły pielęgniarki, te które wykonują swoją pracę na kontraktach, pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, położne, żeby mogły w ramach odrębnego finansowania te świadczenia, te usługi świadczyć."

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł w sejmie: "nie znajduję żadnej tak merytorycznej jak i ekonomicznego uzasadnienia, żeby pielęgniarki, które prowadzą jednoosobową działalność, tudzież... no musiały rzeczywiście wrócić na pracowników do lekarza".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do wiceministra zdrowia na posiedzeniu Zespołu w sejmie: "Po prostu my nie chcemy być podległe pod decyzyjność lekarza, chcemy być niezależne".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

(17) tv.pielegniarki.info.pl Pielęgniarka to powiedziała! Prosto w oczy... wiceministrowi zdrowia. Super wystąpienie.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

(16) tv.pielegniarki.info.pl Poseł w sejmie: pielęgniarki powinny mieć możliwość samodzielnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki i położnej rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

(13) tv.pielegniarki.info.pl Wiceminister zdrowia o zmianach w poz na posiedzeniu sejmowego zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Informacja o spotkaniach w sejmie w sprawie pielęgniarek i położnych środowiskowych. W dniu 5 oraz 7 lipca 2016 roku.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia: "Czy Pańska idea proponująca zmiany w organizacji funkcjonowania POZ (...) jest zabiegiem finansowym na rzecz lekarzy, czy doprowadzi to do sytuacji, w której lekarz jako jedyna osoba zostanie monopolistycznym płatnikiem pielęgniarek i położnych?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

PAP wiceminister zdrowia o zmianach w poz: "będzie to z korzyścią dla pielęgniarki, dlatego, że pielęgniarki samodzielne mają najczęściej kilkaset osób, a lekarze czasami parę tysięcy. Więc finansowo będzie to na pewno korzystniejsze dla pielęgniarek".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Materiał wideo - pikieta pielęgniarek i położnych poz pod ministerstwem zdrowia - wypowiedzi uczestników.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz zdjęcia z pikiety pielęgniarek i położnych poz przed ministerstwem zdrowia...

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

APEL Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek poz: "Czy podporządkowanie pielęgniarek i położnych lekarzom nie ograniczy w zbyt mocnym stopniu autonomii i samodzielności tych grup zawodowych"?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

APEL Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Ministerstwo zdrowia zabiera głos w kwestii "działań zmierzających do likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne (świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej)”.

Zamach na samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych.

Zobacz komentarze Porozumienia Zielonogórskiego! Minister zdrowia z dniem 15 czerwca wprowadził nowe wzory wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz. Teraz będą obowiązywały 3 wzory: osobne dla lekarza, pielęgniarki, położnej.

Pielęgniarka i położna rodzinna.

Porozumienie Zielonogórskie: "NFZ pierwszy raz w historii lepiej wycenia pracę pielęgniarki i położnej niż lekarza"!

Pielęgniarstwo rodzinne.

Wzór deklaracji wyboru poz będzie określał nie Prezes NFZ tylko minister zdrowia.

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Pielęgniarki rodzinne! Co z zapisem "u tego samego świadczeniodawcy"?

Pielęgniarstwo rodzinne.

Pielęgniarki i położne poz. W "naszej sprawie" złożono 19 interpelacji i zapytań poselskich. Teraz ministerstwo odpowiada na nie hurtowo. I pojawiają się nowe informacje.

Pielęgniarka i położna poz.

POZ. Projekt ustawy ze słowami "wskazuje jednocześnie" i "u tego świadczenidawcy" zaczyna żyć własnym życiem. Do tego stopnia, że wojewódzkie oddziały NFZ piszą komunikaty - "działania Świadczeniodawców informujących o konieczności ponownego złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u tego samego świadczeniodawcy nie znajdują uzasadnienia i są niezgodne z obowiązującymi przepisami".

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne! Przeczytajcie co o nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej powiedział w piątek wiceminister zdrowia Jakub Szulc. Wątpliwości pielęgniarek spowodowały (według mz ich nie ma), że zapisy projektu zmieniono tak, aby "absolutnie nie można było z tych przepisów wyinterpretować", że ...

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki i położne rodzinne. Mamy pierwszą odpowiedź mz na interpelację poselską w naszej sprawie. "Projektowane przepisy zostaną ponownie przeanalizowane i przeredagowane w taki sposób, aby usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne".

Pielęgniarki i położne poz.

Pielęgniarki i położne poz. W "naszej sprawie" interpelacje i zapytania poselskie złożyło do ministra zdrowia i do premiera 8 posłów. Z PiS, SLD oraz PO. Autorką jednej z interpelacji jest członek sejmowej komisji zdrowia. W czwartek opublikujemy pierwszą odpowiedź ministra zdrowia na jedną z interpelacji poselskich. Dziś publikujemy cztery kolejne interpelacje.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Zbieranie deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej to podstawa w prowadzeniu działalności w poz. Na tym tle dochodzi do wielu konfliktów. Zobacz info w takiej sprawie. Prokurator musi przesłuchać ponad 400 pacjentów. Chodzi o to czy osoby wypełniajace deklaracje były świadome do kogo się zapisują!

Pielęgniarki poz.

Przecztaj kolejną interpelację poselską w sprawie pielęgniarki i położnej rodzinnej. Trzy pytania do ministra zdrowia.

Pielęgniarki i położne środowiskowo - rodzinne.

Zobacz pismo do MZ, PZ oraz PPOZ w sprawie nowelizacji ustawy regulujacej zasady wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Redakcja Portalu rozmawiała w sprawie deklaracji wyboru najpierw z prezesem PZ, teraz z prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia panią Bożeną Janicką.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne z Mielca piszą do posła. Poseł ich pismo zamieszcza na swoim blogu. Zobacz interpelacje poselskie do premiera i ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy, regulującej nowe zasady w zakresie wyboru deklaracji lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Stanowisko Prezesa Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie prac zespołu ds. poz, który doprowadził do przygotowania projektu nowelizacji ustawy, dotyczącej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej.

Pielęgniarka i położna poz.

Prezes NFZ wydał w dniu 17 listopada zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pielęgniarki, położne rodzinne.

Działy aktualności