Działy aktualności

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Pielęgniarki i położne rodzinne – deklaracje wyboru – podsumowanie sytuacji na dzień 17 listopada 2011 roku.

Pielęgniarki i położne poz.

Pielęgniarki rodzinne. Minister zdrowia zarządzeniem powołała zespół ds. poz – deklaracji wyboru oraz limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się do lekarza, pielęgniarki, położnej. Zespół zakończył swoje prace! W skład zespołu nie powołano żadnej pielęgniarki i położnej, tylko przedstawicieli PZ, PPOZ, NFZ, MZ.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne. Redakcja Portalu prezentuje kalendarium w zakresie poszczególnych faktów, dotyczących obecnego zamachu na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych. Izba naczelna pip miała świadomość potencjalnych zagrożeń w tym zakresie już w . . . . kwietniu 2011 roku.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne! Odniosłyście mały sukces! Zmusiłyście ministerstwo do zabrania głosu w sprawie deklaracji wyboru. Uwaga! Nie można spocząć teraz na laurach. Należy bowiem ... zintensyfikować protest w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pismo do ministra zdrowia w sprawie proponowanych zmian w sposobie wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Siła samorządu zawodowego pip to nie nowe siedziby, sztandary i wysokie wynagrodzenia jego władz. To działanie. Skuteczne działanie! Odpowiednia reakcja na otaczającą rzeczywistość. Np. w sprawie pielęgniarek i położnych rodzinnych. A co z innymi organizacjami pielęgniarskimi?

Pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarki rodzinne! Przedstawiamy przygotowaną przez redakcję Portalu propozycję pisma do ministerstwa zdrowia w sprawie zaproponowanych zmian w zakresie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. "W ramach uzgodnień zewnętrznych WYRAŻAM SWÓJ STANOWCZY SPRZECIW ...".

Pielęgniarki i położne poz.

Pielęgniarki rodzinne prowadzące własne podmioty - konkurencyjne dla lekarzy zatrudniających w swoich firmach pielęgniarki poz - zostaną zmiecione z rynku usług medycznych. Powód: pacjent będzie w deklaracji wyboru wybierał świadczeniodawcę i JEDNOCZEŚNIE lekarza, pielęgniarkę i położną. TAK STANOWI PROJEKT USTAWY!

Pielęgniarki i położne poz.