Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: nowy wykaz szkoleń dla pielęgniarek i położnych; uprawnienia, trzy miliony

Nowy wykaz kursów i specjalizacji. Położna anestezjologiczna!?

Nowy wykaz kursów i specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Nowy wykaz kursów i specjalizacji (1). Pielęgniarka rodzinna w karetce!

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

WAŻNE!!! Minister zdrowia ogłosił nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Ile będzie specjalizacji w nowym wykazie szkoleń pielęgniarek i położnych? Obecnie jest ich 26. Mz zamierzało pierwotnie pozostawić 12! Potem 14. Następnie 15. A teraz słyszymy, że ....

Nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Ile będzie kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w nowym wykazie szkoleń dla pielęgniarek i położnych?

Nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Poseł do dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych: czy pani dyrektor zostanie zwolniona z realizacji programów europejskich i występowania w Polskim Radiu w reklamach i zabierze się rzeczywiście za przygotowanie programów specjalizacji?

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Sejm: pielęgniarski cyrk monty pythona! Minister zdrowia nie wykonał woli ustawy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Minister w sejmie wyjaśnia: "kształcenie pielęgniarek, jest to jeden z głównych priorytetów ministra zdrowia".

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Awantura w sejmie o nowe programy specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przeciwne odbywaniu przez położne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.

Wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia zamierza zlikwidować kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie organizacja i zarządzanie.

Wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Zamierza się połączyć specjalizację chirurgiczną ze specjalizacją operacyjną. Ma być jedna specjalizacja! POTWOREK - "chirurgiczno-operacyjna". Nie to nie żart. To autentyczna (choć absurdalna) propozycja ministerstwa zdrowia.

Zmiany w wykazie kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko i położno! NIE NARZEKAJ! Wiedz, że ministerstwo zdrowia poświeca dla Ciebie czas i pieniądze. Lata i miliony!

Nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielegniarek i położnych.

Nowy wykaz kursów i specjalizacji. Ministerstwo zdrowia wie. Władze izby pip wiedzą. Pielęgniarki i położne NIE!

Wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Sejm o likwidacji przez mz specjalizacji w zakresie opieki palatywnej.

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Piszcie do ministerstwa zdrowia przeciw likwidacji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego!

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Poseł pisze do ministra zdrowia: czy uzasadnione jest nakładanie na pielęgniarki i położne obowiązku odbywania kursów, "które w większości nie zwiększają ich wiedzy i umiejętności z uwagi na niski poziom merytoryczny?".

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz projekt nowego rozporządzenia regulującego jakie kursy kwalifikacyjne oraz specjalizacje będą mogły odbywać pielęgniarki i położne.

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Komunikat resortu zdrowia w sprawie projektowanych zmian w wykazie kursów i specjalizacji.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

My, pielęgniarki . . . protestujemy przeciwko planowanym zmianom w wykazie specjalizacji dla pielęgniarek.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia wyjaśnia cel zmniejszenia liczby kursów kwalifikacyjnych oraz specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii przestawia swoje stanowisko w sprawie projektu zmian w wykazie specjalizacji i kursów.

Ministerialny projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Zaproponowane przez resort zdrowia zmany w wykazie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, wzbudziły duże zainteresowanie użytkowników Portalu.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia zamierza zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek oraz jednego z dwóch kursów dla położnych.

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych.

REWOLUCJA w zakresie wykazu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa dla pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności