Zmiany w składach komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie

Władze izby pip: z naszych obserwacji wynika, że w składach komisji na kierownicze stanowiska pielęgniarek oddziałowych, przełożonych, naczelnych, dyrektorów ds. pielęgniarstwa są powoływane osoby "nie posiadające merytorycznej wiedzy i odpowiedniego wykształcenia".

Pielęgniarstwo 2016.

Izba pip do ministra zdrowia: konkursy na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie, powinny objąć także stanowisko "pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek".

Pielęgniarki 2016.

Władze izby pip: z naszych obserwacji wynika, że w składach komisji na kierownicze stanowiska pielęgniarek oddziałowych, przełożonych, naczelnych, dyrektorów ds. pielęgniarstwa są powoływane osoby "nie posiadające merytorycznej wiedzy i odpowiedniego wykształcenia".

Pielęgniarstwo 2016.

Władze izby pip zdecydowały. Ogłaszają bojkot postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze.

Postępowania konkursowe na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie.

Minister zdrowia zmienia składy komisji konkursowych na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie. Izba pip protestuje. Nieudolnie. Ministerstwo swoje stanowisko opiera na ARGUMENTACH. 1:0 dla resortu zdrowia.

Składy osobowe komisji konkursowych na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie.

Władze izby pip w Rzeszowie protestują w sprawie zmiany składów komisji konkursowych na kierownicze stanowiska. Argumentacja? Kuriozalna! W ministerstwie zapewne dziękują Bogu, że taki samorząd pielęgniarki i położne mają! Taki samorząd nikomu niestraszny.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Minister Bartosz Arłukowicz zmienił rozporządzeniem składy komisji konkursowych na kierownicze stanowiska: naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek i oddziałowej. Teraz pielęgniarki i położne stanowią mniejszość w tych komisjach! Natomiast z komisji na kierownika szpitala usunął przedstawiciela naszej grupy zawodowej. Minister w dniu 14 grudnia 2011 roku mówił w sejmie: "środowisko pielęgniarskie stanie się największym priorytetem w moim działaniu".

Konkursy na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie.

Działy aktualności