Działy aktualności

Dodatek za pogotowie i SOR

Sąd Najwyższy wypowiedział się w zakresie zagadnienia: czy pielęgniarki na podstawie ustawy o zoz były uprawnione do 20% dodatku za pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Co słychać w sprawie obietnicy ministerstwa zdrowia, że "zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków" (30% i 20%) dla członków (pielęgniarek) ZRM oraz zatrudnionych poza nimi, które były zawarte w ustawie o zoz, a nie zostały przeniesone do ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ministerialna schizofrenia! MZ zlikwidowało dodatki (30%) dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Redakcja pytała MZ w czerwcu dlaczego? MZ - "trudno znaleźć uzasadnienie". W lipcu pytał poseł, mz odpowiedziało - "nie wrócimy do dodatków". MZ we wrześniu - dodatki wrócą, znowelizujemy ustawę. Czyżby czas wyborów nawrócił mz?

Dodatki za pracę w pogotowiu.

Ustawa o działalności leczniczej likwiduje przywileje pracownicze - część 5. Zapis o dodatku w wysokości 30 % dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego (zespoły wyjazdowe) oraz 20% (poza zespołem wyjazdowym - pomocy doraźnej) widniejący w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej wyparował! Takich regulacji nie zawiera wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawa o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Jeden z internautów przesłał opnię prawną z MZ dotyczącą braku podstaw prawnych, przyznawania pracownikom SOR 20% dodatków na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Można mieć pytanie, na jakiej podstawie prawnej niektórzy pracodawcy dają dodatek, skoro powszechnie wiadomo, że jak czegoś nie ma obowiązku dawać, to tego się nie daje? Za przesłanie treści opini bardzo dziękuję.

Dodatek za pracę na SOR. Różne interpretacje ...

Różne interpretacje tego zaganienia powodują, że jedni pracodawcy przyznają dodatek, inni nie. Sprawę mógłby "załatwić" indywidualny pozew pielegniarki do sądu.

Z redakcyjnej poczty: Czy to prawda, że starając się o dodatek 20% za pracę w SOR musimy wybierać między dodatkiem za nocne dyżury, a 20% dodatkiem? Taką informację przekazano pracownikom SOR-u!

Większej bzdury ostatnio nie słyszałem. Widać, że dyrekcje zdolne są do przedstawiania nawet absurdalnych argumentów w celu oskubania pielęgniarek z należnych im pięniedzy.