Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Zobacz ofertę bezpłatnych szkoleń, zamieszczoną na stronie 12 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych - organizator (Pomorski Uniwersytet Medyczny) zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegów.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl

Zobacz ofertę bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczy, zamieszczoną na stronie 12 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych- organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegów.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl

Zobacz ofertę bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek środowiskowych i rodzinnych zamieszczoną na stronie 11 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych. Szkolenia odbywają się we wszystkich miastach wojewódzkich.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Zobacz ofertę szkoleniową zamieszczoną na stronie 12 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych - organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegów.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych środowiskowych - RZESZÓW

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych środowiskowych - ŁÓDŹ

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Bezpłatne kursy medyczne dla pielęgniarek i położnych na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Ponad dwa tysiące pielęgniarek i położnych, będzie mogło po wakacjach rozpocząć BEZPŁATNE specjalizacje. Zobacz wykaz firm, które poprowadzą szkolenia.

Dofinansowane specjalizacje 2016.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: Zobacz wykaz 27 firm, które poprowadzą BEZPŁATNE szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Wartość szkoleń 70 milionów złotych!

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w pytaniach i odpowiedziach

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: Zakład Doskonalenia Zawodowego otrzymał z puli 68 milionów złotych prawie 8 milionów; przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych na terenie 8 województw.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: 68,7 milionów złotych na bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Zobacz wykaz instytucji, które przeprowadzą szkolenia.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz wykaz 27 podmiotów, które będą prowadzić BEZPŁATNE szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Na szkolenia zostanie wydane 68 milionów złotych.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz najnowsze informacje w sprawie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych, które mają objąć ponad 10 tysięcy osób.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - BEZPŁATNE szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek - zobacz listę firm, które złożyły wnioski na prowadzenie tych szkoleń.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Bezpłatne szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek - zobacz listę firm, które złożyły wnioski na prowadzenie tych szkoleń.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Pielęgniarko i Położno! Skorzystaj z okazji uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym "Ordynowanie leków i wypisywanie recept".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi szkoleniami dla ponad 10 tysięcy pielęgniarek w 2016 roku informujemy, że...

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Ministerstwo zdrowia: w ramach kursu specjalistycznego przeszkolimy bezpłatnie 4 800 pielęgniarek.

Bezpłane szkolenia dla pielęgniarek.

Zobacz jakie specjalizacje zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia w poszczególnych województwach w 2013 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2013.

Okazja! BEZPŁATNY kurs kwalifikacyjny i specjalistyczny. Pielęgniarstwo ratunkowe i RKO.

Szkolenia dla pielęgniarek.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek systemu. Dla 40 pielęgniarek z każdego województwa.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatny kurs specjalistyczny - „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

W sześciu miastach będą prowadzone bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Szkolenia dla pielęgniarek.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek systemu.

Pielęgniarka systemu.

Bezpłatne szkolenia! 560 pielęgniarek będzie mogło odbyć kurs specjalistyczny resuscytacja - krążeniowo - oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Zobacz jakie firmy w danych województwach będą prowadzić bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Ile poszczególne firmy chciały od mz za prowadzenie kursu? Od 1900 zł do 3800 zł za jedno miejsce szkoleniowe.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

MZ zamierza przeprowadzić kolejną edycję bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Po 25 miejsc szkoleniowych w województwie: lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, warmińsko - mazurskim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Zobacz jakie firmy w poszczególnych województwach będą prowadzić bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielegniarstwo ratunkowe.

Wiemy już jakie firmy będą prowadzić w poszczególnych województwach bezpłatne kursy: specjalistyczny resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ministerstwo zdrowia wyłoni w postępowaniu przetargowym organizatorów bezpłatnych kursów specjalistycznych - resuscytacja krążeniowo oddechowa oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. W każdym województwie po 35 miejsc szkoleniowych. Kursy sfinansuje UE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Zobacz informację o projekcie „Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami”. Uczestnictwo w tym projekcie daje szansę na przeszkolenie z zakresu zakładania i prowadzenie własnej firmy, a także otwiera możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 40 tys. złotych na założenie własnej działalności gospodarczej.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności