System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka pyta ministra zdrowia: Proszę odpowiedzieć skąd wziął się pomysł... Zobacz odpowiedź ministerstwa zdrowia.

Szkolenia pielęgniarek.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zaledwie jeden procent pielęgniarek z Zachodniopomorskiego chce przejść szkolenia upoważniające do wypisywania recept.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - liczba pielęgniarek i położnych - specjalistów; do ministra zdrowia płyną sygnały w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Władze izby pip chcą "wprowadzenia mechanizmów weryfikacji obowiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne".

Działalność izby pip.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe)?

Za jaką najwyższą cenę oferuje się pielęgniarkom i położnym odbycie kursu specjalistycznego "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

Reportaż telewizyjny z kursu specjalistycznego w zakresie recept pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w dniu 31 grudnia 2015 - "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe- obwieszczenie ministra zdrowia; komentarz redakcji www.pielegniarki.info.pl

Komunikat mz w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne

Recepty pielęgniarek i położnych.

(12) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: refundacja kosztów kształcenia zawodowego a podatek od osób fizycznych; szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: nowy wykaz szkoleń dla pielęgniarek i położnych; uprawnienia, trzy miliony

Pielęgniarka i położna w Polsce dostaje razy z każdej strony!

Dzialalność władz samorządu pip.

Pielęgniarko i położno! Zgłaszaj do ministerstwa zdrowia przypadki nieudzielania urlopu szkoleniowego.

Urlopy szkoleniowe pielęgniarek i położnych.

Do Lidla przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny tworzą pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak!

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Do Biedronki przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny to pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak!

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zawarto regulacje prawne. Patologiczne i korupcjogenne. Sytuujące w uprzywilejowanej pozycji na rynku usług szkoleniowych ... okręgowe izby pip.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Władze okręgowych izb pip robią sobie jaja z pielęgniarek i położnych!

Działalność władz samorządu pip.

Szkoła wyższa kształci na kierunku: budownicto, ekonomia, godezja i kartografia, turystyka i rekreacja. Do swojej oferty dorzuca - pielęgniarstwo.

Pielęgniarstwo 2011.

Poseł wniósł poprawkę do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności