Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Minister zdrowia pisze w sprawie pielęgniarek i położnych ... redakcja Portalu tłumaczy na język polski.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Weź udział w sondzie: Czy negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Przewodnicząca władz związków opowiada przed kamerą o porozumieniu. Redakcja Portalu komentuje ...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Widziały gały co brały! Negocjatorki porozumienia z ramienia związku pip pogrążają się coraz bardziej ...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

97,69% negatywnych opinii o porozumieniu.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Przewodnicząca związku pip o porozumieniu: "Musiałyśmy ustąpić z czegoś na koszt czegoś". A kto panią upoważnił do tak dalekich ustępstw? To nie kompromis! To wywieszenie białej flagi. Nikt panią o to nie prosił.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zembala oficjalnie ogłosił projekt rozporządzenia, które jest uwieńczeniem porozumienia zawartego o 1.50 w nocy, ze związkiem pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Władze związku pip na FB: "Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz wyjaśnia szczegóły porozumienia z MZ z dnia 23 września. Film zostanie opublikowany po zmontowaniu w okolicy środy."

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

TROSKA! Tak troska, kierowała ministrem zdrowia. A ta troska podyktowana była "zapewnieniem WŁAŚCIWEGO miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie ochrony zdrowia".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

W godzinę od zmieszczenia prośby redakcji Portalu, o przesłanie nam utajnionego przez związki pip projektu nowelizacji rozporządzenia mz (z 300 na 400 zł), przesłano nam przedmiotowy projekt. Bardzo dziękuję. Mariusz Mielcarek. A projekt oczywiście publikujemy do wiedzy wszystkich pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prośba do pielęgniarek i położnych. Piszcie w komentarzach jak na dzień dzisiejszy w waszych szpitalach wygląda sprawa tzw. podwyżek po podpisanym porozumieniu związki pip - Zembala.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz jak władze związku pip traktują pielęgniarki i położne. Dokumentów związanych z porozumieniem nie publikują! Natomiast każą zainteresowanym osobom ... dzwonić do siedziby związku. Irytacja pielęgniarek i położnych sięga zenitu.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Wczoraj o godz. 21 na facebooku wiceminister zdrowia Cieślukowski poinformował środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych, że ... Swój post zakończył: Brawo

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Warunki porozumienia to jedno, ale atmosfera w jakiej je podpisywano to dobro samo w sobie!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(1) Podstawowa sprawa w zakresie treści porozumienia Zembala - władze związków i izby pip.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Podsumujmy 7 dzień po podpisaniu porozumienia minister zdrowia - władze związku i izby pip. Przewodnicząca związków pip przebywa obecnie na konferencji w Paryżu.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Władze związku pip zgodziły się w porozumieniu na: zawieszenie ogólnopolskiej akcji strajkowej (do 30 września 2015 roku) oraz podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do zakończenia zakładowych sporów zbiorowych. Za: dodatek 1,38/godzinę.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(5) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Dlaczego władze związku i izby pip zgodziły się, żeby dodatki w POZ obowiązywały od stycznia 2016, kiedy w szpitalach od 1 września 2015?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(4) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Treść porozumienia ministra zdrowia z władzami związku i izby pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Uzupełnienie do stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie dodatków dla pielęgniarek i położnych zapisanych w rozporządzeniu z dnia 8 września br.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(3) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Władze związku pip nie podpisywały porozumienia. I dobrze! Teraz podpisały o 1.50 w nocy. Co zyskano? 56 zł netto na miesiąc.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

(2) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Porozumienie podpisano jednak o 1.50 w nocy. A kwota brutto to 400 zł, netto 235 wraz z pochodnymi. Czyli podpisano porozumienie nie 4 razy 400, lecz 4 razy 235 netto. Ale jak brzmi!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(1) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Wygląda fatalnie? Tak samo jak porozumienie z 2.30 w nocy.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Dlaczego o 2.30 związki pip podpisały porozumienie o płacach pielęgniarek i położnych z Zembalą? "Niemal w ostatniej chwili ....".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Minister Cieślukowski tłumaczy dlaczego w ogóle dano "coś" pielęgniarkom i położnym. Coś? Bo to tajemnica!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

No to super! Cieślukowski wczoraj w sejmie: "praca pielęgniarki będzie atrakcyjna, stabilna, a zatrudnienie w tym zawodzie będzie rosło, a nie malało." Teraz rozumiem, to jednak ważna sprawa, dlatego była konieczność podpisania porozumienia o 2.30 w nocy!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Subiektywne spojrzenie na porozumienie. Panie w czepkach, dlaczego nie zostałyście na śniadaniu?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz co o porozumieniu napisała prominentna członkini władz związków pip.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zembala osiągnął cel. Społeczeństwo zostało przekonane, że pielęgniarki i położne dostały podwyżki. 4 razy 400! Razem 1600 zł. KUPA FORSY!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia tłumaczy jakie pielęgniarki obejmuje lub nie obejmuje przyznanie dodatku - średnio 300 zł brutto od 1 września 2015 roku.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Władze związku pip o porozumieniu z 2.30 Treści porozumienie nie opublikowano!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

MZ o porozumieniu z 2.30 Treści porozumienie nie opublikowano! Strona internetowa władz związku pip milczy.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Dlaczego władze związku pip umówiły się z władzą, że "szczegóły podpisanego porozumienia zostaną ujawnione w poniedziałek"?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Dlaczego władze związku pip nie wynegocjowały porozumienia, a jego projekt skierowały do rzeszy pielęgniarek i położnych celem konsultacji czy je podpisać?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Sukces czy PORAŻKA? Porozumienie władzy związku pip z władzą ponad głowami pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Co takiego się stało, że władze związku pip podpisywały porozumienie z władzą o godzinie 2.30? Nie było racjonalnych powodów!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia umywa ręce od sposobu podziału podwyżek pielęgniarek w konkretnych szpitalch. "Może być tak, iż jedna z pielęgniarek otrzyma 200 zł brutto, a inna 400 zł brutto.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia chyba przestaje udawać, że nie widzi jaki jest poziom "niesprawiedliwości płacowej" w szpitalach. Nawet wiceminister zdrowia w sejmie mówi: "sytuacja bardzo nabrzmiała, ponieważ różnica wynagrodzeń szczególnie pomiędzy pielęgniarkami i lekarzami jest mocno widoczna."

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

WYMOWNE! 12 tysięcy pielęgniarek i położnych było 300 metrów od Belwederu. Duda już nie potrzebował zdjęcia z osobami w czepkach? Może "eleganckie kobiety" powinna chociaż odwiedzić Pierwsza Dama?

Pielęgniarstwo 2015.

Ministerstwo zdrowia o tzw. podwyżkach dla pielęgniarek, mówi o kwotach brutto. Wypowiadania kwot netto, boi się jak diabeł wody święconej! Wiadomo netto 170 zł brzmi źle. A 1zł/h tragiczne. A 300 zł brutto nawet nieźle.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności