Działy aktualności

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): "Ja obecnie przekonuję młodzież, która stoi przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, że zawód pielęgniarki jest zawodem atrakcyjnym, a będzie jeszcze bardziej, kiedy ustalimy precyzyjnie miejsce pielęgniarki w zespole terapeutycznym".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz najnowsze wydanie internetowe (wydanie papierowe - nakład 30 tysięcy egzemplarzy) miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych - numer w całości poświęcony nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Ogólnopolski branżowy miesięcznik dla pielęgniarek i położnych.

Zdaniem pielęgniarki: Kto zyska na nowej siatce płac pielęgniarek i położnych? Zdecydowanie wszelkie instytucje, prowadzące szkolenia. Kto straci? Zdecydowanie największa grupa zawodowa w Polsce!

Zdaniem pielęgniarki - Monika Drobińska

Najwyraźniej PiS wprowadza w życie plan"B" w zakresie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych (w tym pielęgniarek i położnych). Można przypuszczać, że senat jednak wprowadzi poprawki do ustawy o wynagrodzeniach...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Projekt Radziwiłła o wynagrodzeniach spada z porządku obrad senatu, a marszałek sejmu kieruje do pierwszego czytania projekt (nie)porozumienia związków zawodowych, który w zdecydowanie uprzywilejowany sposób traktuje inne zawody medyczne, niż pielęgniarki i położne.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE JESZCZE JEST CZAS... Senat na dzisiejszym posiedzeniu nie zajmie się ustawą o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia... a taki punkt był w porządku obrad.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Niestety to kolejny błąd w ustawie. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji ma wsp. 0,73. Nie kwalifikuje się do tej grupy pielęgniarka z licencjatem czy też mgr pielęgniarstwa, ponieważ...

Komentarze pielęgniarek i położnych.

Zobacz sprawozdanie senackiej komisji zdrowia w sprawie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Podział pielęgniarek i położnych dokonany tą ustawą, jeden z senatorów określił jako "niesprawiedliwy na chłopski rozum".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Druga część informacji z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 16.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Informacja z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 12.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Podsumujmy, mamy dzień 20 czerwca, dzień posiedzenia senackiej komisji zdrowia. O co zabiega obecnie u marszałka senatu związek pip? Jakie miał wcześniejsze stanowiska w sprawie podziału pielęgniarek na grupy względem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a jaką ma obecnie wizję w przedmiotowej sprawie i jak ją argumentuje.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Jaka będzie odpowiedź PiS w senacie na wnioski izby i związku pielęgniarek i położnych w sprawie podziału pielęgniarek i położnych na grupy? Odpowiedzą: przecież tak chciała pani Lucyna...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Podsumujmy, mamy dzień 20 czerwca, dzień posiedzenia senackiej komisji zdrowia. O co zabiega obecnie u marszałka senatu izba pip? Jakie miała wcześniejsze stanowiska w sprawie podziału pielęgniarek na grupy względem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a jaką ma obecnie wizję w przedmiotowej sprawie i jak ją argumentuje.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Związek pip zmienił zdanie: należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz pismo związku pip do marszałka senatu w sprawie grupy 8 i 9 pielęgniarek i położnych, zamieszczonych w ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Epidemia? PO OLŚNIENIU samorządu pip, tym razem OLŚNIENIE wykazuje związek pip. Pielęgniarki i położne coraz bardziej zdziwione...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarz na FB: Ktoś kto zdobył dyplom pielęgniarki, bez znaczenia w jakim systemie kształcenia, zasługuje na godną płacę!

Komentarze pielęgniarek i położnych.

Publikujemy 11 najciekawszych (według redakcji portalu) komentarzy pielęgniarek i położnych zamieszczone w ostatnim czasie pod artykułami na portalu, dotyczące nowej ustawy o wynagrodzeniach oraz ogólnej sytuacji w pielęgniarstwie... Zostaną one wydrukowane w czerwcowym wydaniu branżowego miesięcznika Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Warto przeczytać wybrane wypowiedzi posłów w trakcie debaty sejmowej, dotyczące podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisane im wskaźniki pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zostanie rozpatrzona przez senacką komisje zdrowia w dniu 20 czerwca, natomiast 21 czerwca została umieszczona w porządku obrad posiedzenia senatu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne spontanicznie wysyłały maile do naczelnej rady pip w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz jaką odpowiedź dostały od pań w czepkach. Redakcja portalu stawia jedno pytanie...

Działalność pań w czepkach.

Minister Radziwiłł podzielił pielęgniarki. Polak potrafi! Takie ogłoszenia dyrektorów pomiotów leczniczych to tylko kwestia czasu...

Radziwiłł podzielił pielęgniarki.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Tak niestety jest, a nawet jeszcze gorzej. Pielęgniarka bez specjalizacji bez względu na wykształcenie jest w gr. 9.

Komentarze pielęgniarek i położnych.

Komunikat ze strony internetowej ministerstwa zdrowia: "Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach kompleksowo ureguluje kwestię wynagrodzeń pracowników medycznych...". Zobacz wyliczenia w zakresie wysokości płac.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka), na plenarnym posiedzeniu sejmu, o nowej ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia powiedziała...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jakie poprawki do nowej ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zgłaszali posłowie, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

PILNE! OLŚNIENIE pań w czepkach, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Izba naczelna pip wydała komunikat: "W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych...".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

Działalność pań w czepkach...

Poseł z sejmowej mównicy do wiceministra zdrowia (pielęgniarki): "Nie jestem lekarzem, nie jestem pielęgniarzem, nie pracuję w tej branży... Zostałem zobowiązany przez moich wyborców do zadania pani kilku pytań... Jedno z nich brzmiało: Czy wy się w tym ministerstwie już zupełnie oderwaliście od realiów?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł na plenarnym posiedzeniu sejmu: "Rozumiem, że zabierając prawdziwe, realne podwyżki prof. Mariana Zembali i dając w zamian ochłap wyceniany z tej ustawy na 49 zł dla pań najgorzej zarabiających w zawodach pielęgniarki i położnej".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz pełny tekst ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia (także pielęgniarek i położnych), uchwalonej przez sejm w dniu 8 czerwca 2017 roku. Ustawa jest już w senacie(!!!!) - nr druku 529. Najbliższe posiedzenie senatu 21-22 czerwca.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł zgłosił poprawkę do ustawy o wynagrodzeniach w zakresie podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych tym grupom współczynnikom pracy. "Bardzo ważny jest poziom wykształcenia, dyplom, ale ważne jest również przygotowanie i doświadczenie zawodowe".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

8 czerwca 2017 - W dyskusję na plenarnym posiedzeniu sejmu, o ustawie w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, włączyła się posłanka (pielęgniarka) Bernadeta Krynicka.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł w sejmie o nowej ustawie w sprawie wynagrodzeń zsadniczych w ochronie zdrowia - w zakresie zawodów pielęgniarki i położnej - "rozpiętość współczynników jest bardzo spłaszczona i bardzo niska przede wszystkim".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) w dniu 8 czerwca 2017 roku, mówi na posiedzeniu plenarnym sejmu, ile będzie miała wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarka z tytułem magistra oraz ze specjalizacją. Za 4 lata tej pielęgniarki wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 2,5 tysiąca złotych!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Posłanka pyta z sejmowej mównicy, ile ma wynieść wynagrodzenie zasadnicze magistra pielęgniarstwa. W której grupie się znajdzie? Jaki to będzie wskaźnik przeliczeniowy? "Nie potrafiłam tego znaleźć. Chyba nie 0,64? Bo tego, to chyba nie wypada proponować".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W dniu 8 czerwca sejm na posiedzeniu plenarnym omawiał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Ile trwała dyskusja? 50 minut. Wobec faktu, że zgłoszono poprawki do projektu ustawy, ustawa wraca ponownie do komisji zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jaką "siatkę płac" z minimalnymi wysokościami wynagrodzenia zasadniczego, między innymi pielęgniarek i położnych, zatwierdziła w dniu 7 czerwca sejmowa komisja zdrowia. Teraz ustawa zostanie skierowana pod dyskusję na plenarne posiedzenia sejmu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych