Działy aktualności

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

9 stycznia minister zdrowia po raz kolejny podzielił pielęgniarki i położne... Tym razem uściślił, że chodzi o mgr "pielęgniarstwa" lub "położnictwa".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do ministra zdrowia w sprawie zapowiadanych nowych regulacji płacowych dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych: zapomniano o magistrach i licencjatach pielęgniarstwa!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Minister Radziwiłł proponuje "podwyżki" w ochronie zdrowia. Jeden ze szpitali wojewódzkich policzył ile zyska na tej "podwyżce" na dzień 31 grudnia 2021 roku (za pięć lat) pielęgniarka specjalistka, w stosunku do tego co obecnie zarabia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych o zagrożeniach w zakresie kontynuacji wypłat tzw. dodatku Zembali.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zaproponowano kolejny wariant podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w kontekście wysokości wynagrodzenia...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł wprowadzając ustawę o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia doprowadzi do likwidacji dodatków za pracę w nocy oraz niedzielę i święta, wypłacanym obecnie pielęgniarkom i położnym?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ odniosło się do sposobu w jakim minister zdrowia dokonał podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, w kontekście posiadania tytułu magistra oraz specjalizacji.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Stanowisko Stowarzyszenia Szpitali Małopolski o pielęgniarkach ze specjalizacją. "Niezrozumiałym jest ich faworyzowanie...".

Pielęgniarka specjalistka.

Zobacz jak minister Radziwiłł uciekał ze sceny... Ucieczka ministra w 3 minucie wideo.

Minister Radziwiłł 2016.

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy i wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Magister - tak, ale tylko ze specjalizacją!

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz jak minister Radziwiłł uciekał ze sceny... Ucieczka ministra w 3 minucie wideo.

Minister Radziwiłł 2016.

Pracowników podzielono na 10 grup, w tym pielęgniarki i położne na trzy - Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - październik 2016 - zobacz cały projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia wraz z uzasadnieniem.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - W Sejmie śmiech na sali…

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Będą zarabiać krocie w roku 2133

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek a ustawa o "sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

"Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy wraz z wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Radziwiłł w dniu 4 kwietnia podzielił pielęgniarki i położne na "specjalistki, starsze i pozostałe". W dniu 21 czerwca przedstawił inny podział... Natomiast w dniu 27 września podtrzymał wcześniejszy podział i jednocześnie podniósł współczynnik pracy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz najnowszą wersję ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz jaki współczynnik pracy przypisano pielęgniarce i położnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Minister zapowiedział minimalne wynagrodzenie

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz co mówili o płacach pielęgniarek i położnych (4x400, ustawa o płacy minimalnej): prezydent, minister zdrowia, związki zawodowe na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - ma być dokonana "korekta wskaźników kosztów pracy". Informacja związkowa po spotkaniu poświęconemu, między innymi projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia pisze dalszy ciąg... bajki "z mchu i paproci". 26 lipca odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Minister przedstawił swoje pomysły płacowe, także wobec grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Teraz je tłumaczy na stronie ministerstwa.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Ministerstwu zdrowia bardzo zależy na szybkim uchwaleniu tej ustawy! Zobacz dlaczego. Ta ustawa ma zastąpić tzw. podwyżki dla pielęgniarek - 4x400 brutto brutto. Zobacz cały tekst projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Radziwiłł w dniu 4 kwietnia podzielił pielęgniarki i położne na "specjalistki, starsze i pozostałe". Natomiast w dniu 21 czerwca przedstawił inny podział...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Porozumienie Zawodów Medycznych zapowiada wrześniowe protesty pracowników ochrony zdrowia. Lekarz i pielęgniarka niosą wspólne transparenty? Trzeba mieć tupet, aby proponwać wspólną manifestację lekarzy z ... pielęgniarkami. A uwarunkowania są oczywistą oczywistością!

Pielęgniarstwo 2016.

Zobacz jaka według związków powinna być wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia z podziałem na grupy zawodowe, a co zaproponował Radziwiłł.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Opinia w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu: "Płace zostaną „zamrożone”, a w perspektywie kolejnych 5 lat - znacząco obniżone".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Związek zawodowy o pomysłach płacowych Radziwiłła: "Nastąpi dalsze rozwarstwienie wynagrodzeń między grupami zawodowymi".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz jak Radziwiłł podzielił pracowników ochrony zdrowia na grupy zawodowe oraz jaki przypisał im współczynnik pracy, przez który będzie mnożona kwota 3 900 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz komentarze użytkowników Portalu w sprawie propozycji Radziwiłła, żeby pielęgniarki minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 2 400 zł. Za 6 lat...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz pełny tekst projektu (wraz uzasadnieniem) ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników szpitali, w tym pielęgniarek i położnych. Znów pielęgniarek w Polsce nie cenią...

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań "gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

13 czerwca - ministerstwo zdrowia pisze kolejny rozdział... bajki "z mchu i paproci" - czyli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Teraz "zbiera dane dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych (2.500 podmiotów)".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ministerstwu zdrowia bardzo zależy na szybkim uchwaleniu tej ustawy! Zobacz dlaczego. Ta ustawa ma zastąpić tzw. podwyżki dla pielęgniarek - 4x400 brutto brutto. Zobacz cały tekst projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - Minister podzielił pielęgniarki na specjalistki, starsze i inne...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - kwiecień 2016