Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Praca dla pielęgniarek z Ukrainy z dodatkiem covid.

Oferta pracy dla pielęgniarek

Pielęgniarki z Ukrainy - wpłynęły pierwsze wnioski.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Pielęgniarki: tyle ukraińskich pielęgniarek przeprowadzi się do Polski.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Pielęgniarki z Ukrainy - zasady zatrudniania.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Pielęgniarki z Ukrainy - w marcu, kwietniu pierwsi kandydaci.

Pielęgniarki za wschodniej granicy.

Będzie ogromny opór i bunt środowiska pielęgniarskiego.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Izba pielęgniarek pozyska pielęgniarki z Ukrainy.

Pielęgniarki - działalność samorządu zawodowego.

Pielęgniarki z Ukrainy – szansa czy ślepa uliczka? Czytajcie "siostry" felieton.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

"Korzystajmy z potencjału ukraińskich pielęgniarek"!

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Pielęgniarki z Ukrainy po studiach pomostowych w Polsce mają kłopoty.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Dyrektor szpitala: To jest nonsens! Ja mam likwidować łóżka, a do pracy chętne są pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Szumowski zaakceptował studia pomostowe dla pielęgniarek z Ukrainy.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

MZ luzuje system uznawania kwalifikacji pielęgniarek z Ukrainy.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

MZ zaakceptowało studia pomostowe dla pielęgniarek z Ukrainy!

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Reportaż: jedna pielęgniarka na 60 pacjentów na internie! Dyrekcja potwierdza zaistniałą sytuację i zaznacza, że w kolejce do pracy czeka 40 pielęgniarek. Czekają tylko na prawo wykonywania zawodu. Są to pielęgniarki z Ukrainy, które są obecnie zatrudnione w szpitalu jako opiekunki medyczne.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek.

Idzie nowe? Pielęgniarki skarżyły się na wysokość wynagrodzeń. Złożyły wypowiedzenia. Po negocjacjach z dyrekcją część wycofała zwolnienia. Brakujące etaty obsadziły pielęgniarki z Ukrainy!

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

Zobacz reportaż - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ: inicjatywa jest bardzo cenna! Tak mówi o działaniach firmy, która zamierza sprowadzić do polski 300 absolwentów wyższych uczelni medycznych (po kierunku pielęgniarstwo) z krajów rosyjskojęzycznych. Firma ta zamierza do utworzenia filii rosyjskojęzycznych uczelni w Polsce, uruchomienia studiów pomostowych, wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

Firma zamierza sprowadzić do polski 300 absolwentów wyższych uczelni medycznych (po kierunku pielęgniarstwo) z krajów rosyjskojęzycznych. Firma zapytuje prezydenta miasta o możliwość współpracy w zakresie działań w celu: utworzenia filii rosyjskojęzycznych uczelni w Polsce, uruchomienia studiów pomostowych, wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

Zdobądź certyfikat UE siostry medycznej! Szukamy osób z Polski i Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji. Wynagrodzenie 4-6 tys. zł. na stanowisku pielęgniarki.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

No to wicemarszałek sejmu "pojechał": "Uzupełnia się braki w szpitalach pracownikami z Ukrainy, często niżej wykwalifikowanymi. Przez to umierają ludzie". No i jest awantura...

Pielęgniarki z Ukrainy.

Pani Szczurek-Żelazko: "W ostatnich latach umożliwiono pielęgniarkom ukraińskim uzupełnienie posiadanego już wykształcenia na polskich studiach pomostowych, przeznaczonych do tej pory wyłącznie dla pielęgniarek polskich, co jest niewątpliwym otwarciem się na nową sytuację demograficzno-kadrową w polskim systemie ochrony zdrowia".

Pielęgniarki z zagranicy

Temat zatrudniania pielęgniarek zza wschodniej granicy staje się coraz gorętszy. Resorty pracy i zdrowia przedstawiają koncepcje różnych rozwiązań, które miałyby tę sprawę ułatwić. Według ostatnich sygnałów z MZ odpowiedzialność za zatrudnienie pielęgniarek z Ukrainy miałaby spocząć w rękach dyrektora szpitala. Pielęgniarki łapią się za głowę, słuchając tych pomysłów.

Pielęgniarki z Ukrainy

Jak to w Czeskiej Republice z ukraińskimi pielęgniarkami było. Tam rząd stworzył "autorski program", mający na celu zaproszenie do pracy setek ukraińskich pielęgniarek.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

"Czując potrzebę chwili, przeprowadziłam wywiad z Panią Juliją Zjawiną, która sama o sobie napisała: „Jestem narodowości polskiej z obywatelstwem ukraińskim”. Ponadto odbyłam długą rozmowę z paniami - położną i pielęgniarką, które prosiły o anonimowość".

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Wiceminister zdrowia najpierw opowiada, że "kompetencje pielęgniarek z Ukrainy są po prostu na tyle rozbieżne, że najprawdopodobniej okres stażowania czy, powiedzmy, rezydowania pielęgniarek i położnych będzie na pewno dłuższy. Wobec powyższego co proponuje rząd? "Uelastycznienie zatrudnienia" i jednoosobowa decyzja dyrektora szpitala. Czy w tym jest jakaś konsekwencja? Nie! DESPERACJA.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

W jak odmienny sposób ministerstwo zdrowia podchodzi do uznawania kwalifikacji personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego zza granicy wschodniej! W przypadku lekarzy "proces weryfikacji kompetencji ma być długi" i niewiele się zmieni co do obecnego stanu rzeczy (decydujący głos ma mieć izba lekarska). Natomiast w przypadku pielęgniarek ma zostać "uelastycznione zatrudnianie" i jednoosobowa decyzja dyrektora szpitala.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Niebywała historia... Ministerstwo zdrowia w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sejmie, ustami wiceministra Króla, wypowiada się w kwestii weryfikacji kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek. W przypadku lekarzy, to wiceminister podkreśla, że sposób weryfikacji kwalifikacji musi być długi i pod wiodąca rolą izby lekarskiej. Natomiast w przypadku pielęgniarek, to dyrektor szpitala będzie oceniał czy kwalifikacje są odpowiednie.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

W co zamierzają rządzący zamienić polskie pielęgniarstwo? Dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

W co zamierzają zmienić rządzący polskie pielęgniarstwo? Zbigniew Król wiceminister zdrowia tłumaczy w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sejmie, że to dyrektor szpitala na własną odpowiedzialność będzie decydować czy pielęgniarka np. z Ukrainy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie danego szpitala...

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy, w tym pielęgniarek. Ułatwienia mają dotyczyć procedury uznawania dyplomów, czy też notyfikacji oraz znajomości języka. To tak ma wyglądać "strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce"?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Pytanie do ministra zdrowia: Czy jest szansa sfinansowania kosztów edukacji i nauki języka polskiego dla pielęgniarek spoza kraju?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Ile w Polsce jest zarejestrowanych pielęgniarek z Ukrainy?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Agencja pośrednictwa pracy daje ogłoszenie: zatrudnimy pielęgniarki/pielęgniarzy z Ukrainy do pracy w Polsce. Na umowę o pracę. Oferowane: ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz wynagrodzenie "netto 11,57".

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

TVN24 poszukuje ukraińskiej pielęgniarki, która przyjechała do Polski i pracuje już w zawodzie, albo dopiero szkoli się, żeby nostryfikować swój dyplom.

Pielęgniarstwo 2017

Ukrainkom i Białorusinkom sfinansujemy studia pomostowe... a polskie bezrobotne pielęgniarki do DPS

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Stanowiska ministerstwa zdrowia w sprawie: pielęgniarek z Ukrainy; wykazu priorytetowych dziedzin; szkolnictwa średniego.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Zawarto porozumienie, w celu pomocy pielęgniarkom z Ukrainy, które są zainteresowane pracą w Polsce. Swoje poparcie dla tej inicjatywy wyrażają również marszałek i wojewoda. Kiedy się wreszcie opamiętacie i z równą determinacją zadbacie o polskie pielęgniarki?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) poinformowała, że "Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało możliwość uzupełniania wykształcenia pielęgniarskiego przez pielęgniarki ukraińskie, na polskich studiach uzupełniających (tzw. pomostowych)...".

Pielęgniarki z Ukrainy.

Zobacz odpowiedź wiceministra zdrowia (pielęgniarki) na pytanie posła: W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać bariery zatrudnienia pielęgniarek chociażby z Ukrainy w Polskich szpitalach?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Działy aktualności