Działy aktualności

Ustawa o poz a pielęgniarka i położna poz

Zobacz pismo związku pip do marszałka senatu w sprawie grupy 8 i 9 pielęgniarek i położnych, zamieszczonych w ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Notatka ze spotkania w ministerstwie zdrowia w dniu 30 marca 2017 roku - pielęgniarka i położna poz

Ustawa o poz a pielęgniarka i położna poz

"W chwili obecnej praca pielęgniarki POZ, w ogromnym stopniu ogranicza się do wykonywania zadań zleconych przez lekarza a praca w środowisku ogranicza się do wykonania iniekcji."

Pielęgniarka i położna poz

"Pielęgniarka z tytułem magistra, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa, z uprawnieniami do ordynowania leków, środków zaopatrzenia medycznego i wypisywania recept, kierowania na badania zasługuje na lepsze wykorzystanie jej możliwości w systemie POZ."

Pielęgniarka i położna poz

"Projekt ustawy o poz dość obszernie opisuje działalność lekarza POZ, wskazując na jego nadrzędną rolę w zespole POZ. Może stanowić to zagrożenie dla samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej."

Pielęgniarka i położna poz

"Pielęgniarka współpracująca to osoba która powinna być wpisana w system opieki POZ, aby zapewnić kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ".

Pielęgniarka i położna poz

"W projektowanej ustawie o poz cała ta grupa zawodowa pielęgniarek pracujących w POZ została pominięta, tak jakby osoby te nie funkcjonowały w systemie POZ. To jest wada ustawy, która musi być bezwzględnie poprawiona!"

Pielęgniarka i położna poz

"Wnosimy o wpisanie do projektu ustawy także pielęgniarki współpracującej, która winna być systemowo ujęta w tworzonym zespole POZ. Pielęgniarka współpracująca to osoba która w ramach systemu opieki POZ zapewnia kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ."

Pielęgniarka i położna poz

"Wskazać należy, iż praca pielęgniarki (położnej) POZ to praca przede wszystkim w środowisku pacjenta. Jednak model projektowany opieki POZ powinien uwzględniać również, konieczność poświęcenia części czasu pracy w gabinecie (jest to czas potrzebny do uzupełniania dokumentacji, planowania swoich działań, konsultacji z innymi członkami POZ)."

Pielęgniarka i położna poz

"Analizując szczegółowo treść zaproponowanej ustawy zwraca uwagę bardzo obszerne opisanie działalność lekarza POZ, wskazując wprost na jego nadrzędną rolę w zespole POZ. W ocenie OZZPiP stanowi to zagrożenie dla samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej, tym bardziej że nie są jeszcze znane szczegółowe zakresy zadań lekarza, pielęgniarki, położnej POZ."

Pielęgniarka i położna poz

"Ciągle dość mocno zakorzeniony jest model pielęgniarki (położnej) zdolnej do wykonania tylko zleceń lekarskich".

Pielęgniarka i położna poz

Pielęgniarka i położna poz. 26 stycznia 2017 - Wideo - pielęgniarka w sejmie o ustawie poz - jeżeli nie będą mogła kontraktować poszczególnych świadczeń pielęgniarki mój zakład nie będzie istnieć...

Pielęgniarka i położna poz

Pielęgniarka i położna poz. Spotkanie w sejmie zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki.

Pielęgniarka i położna poz

(5) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz co w projekcie ustawy zapisano o finansowaniu poz.

Pielęgniarka i położna poz

(4) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz jak w projekcie ustawy o poz uregulowano kwestię deklaracji wyboru pielęgniarki i położnej poz.

Pielęgniarka i położna poz

(3) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz jakie w projekcie ustawy o poz zapisano "przepisy przejściowe" w kontekście kwalifikacji pielęgniarki i położnej poz.

Pielęgniarka i położna (poz)

(2) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz jakie w projekcie ustawy o poz zapisano "docelowe kwalifikacje" pielęgniarki i położnej poz.

Pielęgniarka i położna (poz)

(1) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz jakie w projekcie ustawy o poz zapisano wymogi kwalifikacyjne dla pielęgniarki i położnej poz.

Pielęgniarka i położna (poz)