Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

MZ - faktyczną liczbę pielęgniarek poznamy w 2019 roku. Serio?

Liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w Polsce.

Pielęgniarka z kilkoma specjalizacjami. MZ - to niekorzystne zjawisko!

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

W strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa zapisano, że od I kwartału 2018 roku będzie prowadzona ogólnopolska "kampania w mediach ukazująca pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów". Po co wydawać pieniądze na nowe spoty? Mamy 4 propozycje i na deser dobre słowo od autorki "strategii" pani Józefy Szczurek-Żelazko.

Promocja zawodu pielęgniarki

Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko zapisała w dokumencie rządowym, że specjalizacje dla pielęgniarek i położnych powinny prowadzić WYŁĄCZNIE szkoły/uczelnie wyższe.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko zamierza zmniejszyć liczbę specjalizacji do 10 (obecnie 17) oraz wyodrębnić dziedziny specjalizacji adresowane WYŁĄCZNIE do pielęgniarek i położnych z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnictwa.

Strategia dla pielęgniarstwa autorstwa wiceministra Józefy Szczurek-Żelazko

Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko o "zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych" dla pielęgniarek i położnych w ramach rządowego programu "mieszkanie+".

Strategia dla pielęgniarstwa autorstwa wiceministra Józefy Szczurek-Żelazko

Przypadek? 9 stycznia po odwołania ministra Radziwiłła z funkcji ministra zdrowia opublikowano fascynujący dokument pt.: Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. W pracach zespołu, który opracował "strategię" brały udział izba i związki pip.

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Wiceminister zdrowia pani Szczurek-Żelazko napisała: Obecnie polskie pielęgniarstwo stoi przed wieloma dylematami i wyzwaniami...

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Zobacz wyniki sondy w sprawie ministerialnego zespołu ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce pracuje w pięciu obszarach tematycznych...

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Samorząd zawodowy pip buja w obłokach? "Wierzymy, że szereg konsultacji oraz powołanie Zespołu na czele z wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko to pierwszy poważny krok w stronę pozytywnych zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie". Pierwszy krok to znaczące podniesienie wynagrodzeń!

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Minister Radziwiłł Dzień Pielęgniarki - 12 maja - świętował w dniu 16 maja (?). Dzisiaj odbyło się także pierwsze posiedzenie ministerialnego zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Ministerialny zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Radziwiłł nic nie robi w sprawie pielęgniarek? To niesprawiedliwa opinia. Przecież powołał wiceministra pielęgniarkę a teraz... Zarządzeniem powołał Zespół do spraw "opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Działy aktualności