Nowy minister zdrowia lekarzom...

Minister zdrowia opublikował projekt ustawy podwyższającej wynagrodzenia około 20 tys. rezydentów oraz 22 tys. lekarzy specjalistów. Bo tak minister zdrowia umówił się z lekarzami w dniu 8 lutego br. Pielęgniarki i położne niestety obowiązuje ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, której zapisy są realizowane z dodatków brutto brutto. A panie w czepkach debatują...

Podwyżki tylko dla lekarzy.

Związkowe panie w czepkach napisały list do ministra zdrowia: skoro przyznał pan 40% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego lekarzom, to pielęgniarki i położne, podzielone na trzy grupy, powinny od 1 lipca 2018 roku zarabiać odpowiednio...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Poziom dyskusji o porozumieniu "kolegów - lekarzy": "Pielęgniarkami zostają najczęściej dziewczyny z ubogich rodzin, bez tradycji inteligenckich. Nie mają specjalnych zdolności i osiągnięć szkolnych a rodziców nie stać na opłacenie korepetycji , które uzupełniły by ich wiedzą".

Nowy minister zdrowia lekarzom...

Nowy minister zdrowia odpowiadał na pytania związkowców o podwyżki przyznane lekarzom. "Po zdawkowych odpowiedziach na pytania minister opuścił obrady...". Zobacz komunikat.

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Minister Radziwiłł mówił, że "nie rozwadniajmy tego problemu. Pielęgniarkom chodzi po prostu o kasę". Ale jak "rozwodnił" temat porozumienia z lekarzami nowy minister zdrowia! Majstersztyk!

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych. - 26 stycznia minister zdrowia spotkał się z władzami związku i izby pip. Co ustalono?

Miesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Priorytety ministerstwa zdrowia: nowy minister zdrowia porozumieniem zawartym z lekarzami podniósł wynagrodzenie zasadnicze lekarzy specjalistów średnio o 43%. Tak, wynagrodzenie zasadnicze! Najlepiej wynagradzanej grupy zawodowej...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Zobacz jaką wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza zapisano w porozumieniu ministra zdrowia z lekarzami. Regulacje te wejdą w życie...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Ministerstwo zdrowia z lekarzami zdecydowało o wzroście płac lekarzy, a także o "normach zatrudnienia"... sekretarek medycznych. To zdecydowanie temat zastępczy w kontekście braku uregulowania normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Porozumienie pomiędzy lekarzami a ministrem zdrowia zawiera zapisy niekorzystne dla pielęgniarek i położnych. Czy pielęgniarki i położne to pracownicy gorszego sortu sektora ochrony zdrowia?

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Lekarze w porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 roku, oprócz wzrostu wynagrodzeń, zagwarantowali sobie "dodatkowy płatny urlop naukowy" na... konferencje, szkolenia. Jeszcze niedawno ministerstwo zdrowia stało na stanowisku, że takie rozwiązanie "w pewien sposób byłoby niezgodne z konstytucją". Kto (bogatemu) lekarzom zabroni?

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Nowy minister zdrowia - 21 stycznia 2018 roku - "Jedną z najważniejszych spraw będzie dla mnie rozmowa i konsultacje z wszystkimi grupami zawodowymi w służbie zdrowia". Brzmiało to sensownie! Ale teraz widzimy sposób realizacji tej deklaracji: "rozmowa z wszystkimi grupami, a podwyżki dla lekarzy"!

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

LEKARZOM DZIĘKUJĄ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE... Były sztandary pod ideą: Porozumienie Zawodów Medycznych... protesty, głodówki, marsze... Wyszło jak zawsze... Lekarze dostaną podwyżki... Zobacz treść porozumienia lekarzy z ministrem zdrowia.

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

Działy aktualności