Działy aktualności

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Jedna pielęgniarka to 2 opiekunki medyczne. Tak chcą liczyć normy zatrudnienia.

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Pielęgniarki: na oddziale są dostawki. Dyrektor: dostawek nie ma. Ciekawe jak wyliczą normy?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

W szpitalu brakuje 25,38 etatów pielęgniarskich oraz 14,28 etatów położniczych. Co zrobił szpital?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Brak pielęgniarek! "Dramat jest niesamowity... Najwyższe władze powiatu, dyrektor szpitala i lekarze rwą sobie włosy z głowy, że nie ma 40 pielęgniarek".

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Obsady pielęgniarskie. Jednoosobowe! Dyrektor szpitala: nie da się zostawić w nocy z pacjentami na oddziale jednej pielęgniarki... Brawo dla Pana! Tylko niech pan to powie innym dyrektorom szpitali.

Pielęgniarstwo 2019.

Wideo o pielęgniarkach - mówienie o likwidacji łóżek, kiedy na oddziałach wewnętrznych, czy neurologicznych łóżka stały na korytarzach, jest wręcz śmieszne.

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Brak pielęgniarek! Efekt? Zlikwidowano ponad 15 tys. łóżek szpitalnych. "Chcąc utrzymać dotychczasową liczbę łóżek – zespół powinien zostać powiększony o 50 lub nawet 100 osób".

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Zabrakło 11 pielęgniarek. Szpital zlikwidował 72 łóżka. Reforma czy rozkład systemu ochrony zdrowia?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Normy pielęgniarek - szpital podał ile łóżek zlikwidował na konkretnych oddziałach. Także na internie 20! Naprawdę na internie łóżka nie miały obłożenia?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Dyrektor ma zapewnić łóżka dla chorych czy normy zatrudnienia pielęgniarek?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Normy pielęgniarek - "Najwyższe władze powiatu, dyrektor szpitala i lekarze rwą sobie włosy z głowy...".

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

"Wprowadziliście minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, nie wiedząc, że skutkiem ubocznym będzie to, że zaczną znikać łóżka".

Pielęgniarki 2019.

Powiedziane o pielęgniarkach w sejmie: wprowadziliście wygórowane normy pielęgniarskie, które skutkują likwidacją łóżek. Nie daliście pieniędzy na wprowadzenie norm!

Pielęgniarstwo 2019.

Sejm - pielęgniarki 2019 - nowe normy zatrudnienia - zlikwidować łóżka w szpitalu z ponad 110-procentowym obłożeniem, bo brakuje 20 pielęgniarek?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

"Pielęgniarki to górnicy w białych kitlach". Tak mówi w sejmie poseł - lekarz ortopeda.

Brak pielęgniarek.

Poseł o pielęgniarkach: "Jeżeli trzeba dodatkowo zatrudnić cztery, albo pięć pielęgniarek na oddziale, to dzisiaj jest to problem".

Pielęgniarstwo.

O pielęgniarkach wczoraj powiedziane w sejmie.

Pielęgniarki 2019.